Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Var en del av Bygg Göteborg 2019

Vi erbjuder två säljfokuserade dagar med tusentals potentiella kunder på plats men också möjlighet att avhandla viktiga branschgemensamma frågeställningar. Mässan är till för dig inom samhällsbyggnation, infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter och vi kommer att ta upp frågor som exempelvis hållbarhet, digitalisering och resursbrist.

Drottningtorget

Öka värdet av ditt mässdeltagande

Byggvarvet

Anordna ett travlopp

Sponsra Byggvarvet och få synlighet såsom exempelvis att få namnge loppet, vinnartäcke med ditt företags logo med mer.

Chat

Skapa en businesslounge

Anordna kringevent i en lokal i anslutning till mässan för att fördjupa och utveckla relationer med utvalda leads.

Kurser & certifieringar

Håll utbildningar och certifieringar

Visa er expertis genom att anordna kurser och certifieringar under mässan, antingen i mässhallen eller i separat sal.

Vill du vara en del av Bygg Göteborg? Kontakta oss!

Jonas Mitander, sales executive

031-89 41 23

Marie Fredriksson, sales executive

031-89 41 08