Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Var en del av Bygg Göteborg 2019

Vi erbjuder två säljfokuserade dagar med tusentals potentiella kunder på plats men också möjlighet att avhandla viktiga branschgemensamma frågeställningar. Mässan är till för dig inom samhällsbyggnation, infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter och vi kommer att ta upp frågor som exempelvis hållbarhet, digitalisering och resursbrist.

Drottningtorget

Öka värdet av ditt mässdeltagande

Byggvarvet

Anordna ett travlopp

Sponsra Byggvarvet och få synlighet såsom exempelvis att få namnge loppet, vinnartäcke med ditt företags logo med mer.

Mingel

Nätverksfrukost eller mingel

Bjud in dina framtida och nyfunna kunder till frukost eller efter mässmingel, i separat sal eller i anslutning till Byggvarvet.

Chat

Skapa en businesslounge

Anordna kringevent i en lokal i anslutning till mässan för att fördjupa och utveckla relationer med utvalda leads.

Speakers corner

Speakers corner

Ta chansen att berätta om ditt företags lösningar och produkter genom att skaffa er talartid i Speakers corner.

Kurser & certifieringar

Håll utbildningar och certifieringar

Visa er expertis genom att anordna kurser och certifieringar under mässan, antingen i mässhallen eller i separat sal.

Mer synlighet

Öka er närvaro på mässan

Det finns flertalet möjligheter att synas på mässan, förutom i montern. Dessa är dock begränsade till antal.

Vill du vara en del av Bygg Göteborg? Kontakta mig!

Jonas Mitander

Jonas Mitander, Sales executive

Vill du ha mer information om hur deltagande på Bygg Göteborg 2019 hade kunnat göra affärsnytta för er?


Jonas Mitander

031 89 41 23