Utställarkatalog

Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Utställarkatalog

Arbetsmiljöutvecklarna I Sverige AB

Arbetsmiljöutvecklarna I Sverige AB

F:03c

23443 Lomma
Sweden
arbetsmiljoutvecklarna.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete,
Vi undersöker, riskbedömer, följer upp och genomför förbättringar tillsammans med verksamheter, organisationer och företag, som vill utveckla och utbilda sin personal, där samtliga känner en förståelse och delaktighet för arbetsmiljö, hälsa o säkerhet. Vi arbetar med Systematiskt arbetsmiljöarbete och omsätter dessa "självklarheter" i dagliga rutiner.