Utställarkatalog

Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Utställarkatalog

Martinsons Byggsystem

Martinsons Byggsystem

D:14

93733 Bygdsiljum
Sweden
www.martinsons.se

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av ett hållbart och framtidssäkert samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar, flerbostadshus och kontor som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.