Utställarkatalog

Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Utställarkatalog

Iloq Sverige AB

Iloq Sverige AB

E:03b

10233 STOCKHOLM
Sverige

iLOQ ÄR DET FÖRSTA OCH ENDA elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver, genom att nyckeln förs in i cylindern.

iLOQ erbjuder enklare och säkrare hantering av behörigheter, än vad som är möjligt i mekaniska låssystem. Underhållskostnaderna är väsentligt förmånligare än med batteridrivna elektromekaniska låssystem.

Produkter