Utställarkatalog

Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Utställarkatalog

Cementa AB

Cementa AB

E:04a

10043 STOCKHOLM
Sweden
www.cementa.com

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och marknadsför cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cement är nyckelingrediensen i betong, som är grunden för hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur. Cementa är ett modernt och högteknologiskt företag och vi verkar för en minskad klimatpåverkan i byggandet.