Utställarkatalog

Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Utställarkatalog

Zynka BIM AB

Zynka BIM AB

H:13

41111 Göteborg
Sweden
http://bim.zynka.se/

Zynka BIM är BIM-experter, baserade i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi levererar nytänkande digitala lösningar och tillhandahåller expertkunskaper i varje steg av din fastighetsaffär, från projektutveckling till förvaltning. Vi går i spetsen för den digitala transformationen av bygg- och fastighetsbranschen för att maximera våra kunders effektivitet, kvalitet och lönsamhet.

Vår nyfikenhet och passion för ny teknik, kombinerad med lång erfarenhet, gör att vi kan utmana branschen. Vi ser alltid helheten och driver utvecklingen framåt. Målet är att skapa fler och större bestående värden – både för våra kunder och samhället i stort.

Produktnyheter

  • Nytt techbolag ska dubblera värdet på Sveriges fastighetsbestånd

    Snabbväxande Zynka BIM startar bolaget Digital Buildings. Syftet är att skapa digitala tvillingar till fysiska fastigheter och genom plattformen ge fastighetsägarna kontroll över all information i och kring fastigheten. För att snabbt komma upp i kritisk volym kommer dessa fastighetsägare genom sin investering automatiskt få delägarskap i själva plattformen, vilket innebär att den kommer att både ägas och utvecklas kollektivt – av fastighetsägare för fastighetsägare.

    Allt pekar på att data kommer att fortsätta vara en högt värderad tillgång. Snart kommer den totala mängden genererad data för en fastighet till och med ha samma, eller högre, värde som den fysiska fastigheten.

    – Precis som när man investerade i fiber för några år sedan är detta nästa sätt att framtidssäkra sin fastighet. Genom att bygga ramverk och upprätta en global standard skapar vi en säker miljö som möjliggör för fastighetsägare att ta kontroll över och utveckla sin affär, säger Petter Bengtsson.

    https://www.mynewsdesk.com/se/zynka-bim/pressrelea...