Utställarkatalog

Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Utställarkatalog

Relekta AS

Relekta AS

I:05

0602 Oslo
Norway
www.tec7.se

Relekta-Gruppen levererar produkter för byggnation, underhåll och reparation till företag, proffs och konsument i Norge och Sverige. Vi har valt att satsa på högkvalitetsprodukter inom funktion och miljö för att möta marknadens allt starkare krav på produkternas egenskaper och miljö påverkan. Detta garanteras genom att välja de bästa kvalitetsleverantörerna med en kompetens och produktutveckling som ligger i toppskiktet i världen.

Relekta-Gruppen ska vara i framkant med ny teknologi i driftsammanhang och sörja för kontinuerlig personlig kompetensutveckling genom fokus på kontinuerliga förbättringar av rutiner och processer med avsiktsmässiga förbättringsmål för centrala områden i kärnverksamheten.

Kvalitetsfokus mot kunder betyder personlig uppföljning av kvalificerade medarbetare, snabb leverans och mer en den service som är förväntad. Eller som beskrivet i våra övergripande mål; ”vi ska vara kundens förstaval genom kvalite, kompetens och personlig service”.

Relekta AS ingår sedan 2015 i Indutrade AB.


Produkter