Utställarkatalog

Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Utställarkatalog

PlusEight System AB

PlusEight System AB

J:01

43805 HINDÅS
Sweden
www.pluseight.net

PlusEight är en familjeägd företagsgrupp med bakgrund i ställningsentreprenadbranschen. Vår huvudsakliga verksamhet är konstruktion, tillverkning och försäljning av produkter som används för byggnadsställning, stämpställning, skyltställ, temporära tak och evenemang med fokus på
hög säkerhet, hög kvalitet och hög produktivitet.

Produkter