Utställarkatalog

Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Utställarkatalog

BuildSafe

BuildSafe

G:11

12024 Stockholm
Sweden
http://www.buildsafe.se/

BuildSafe är det mobila verktyget för säkra och effektiva byggprojekt. Med BuildSafes app kan du genomföra arbetsplatsinspektioner och rapportera observationer, tillbud och olyckor - all information samlas och visualiseras sedan på webbplattformen. BuildSafe minskar risk i dina byggprojekt genom:

+ Förbättrad avvikelsehantering
+ Ökad involvering och samarbete
+ Effektiviseringar och stora tidsbesparingar
+ Realtidsdata för utvärdering

Vi ser fram emot att prata mer med dig på mässan!

Produkter