Åbymässan
Göteborg, Sverige
21 - 22/03/2019

Mässan för oss som bygger regionen idag och i framtiden

Bygg Göteborg är en spännande mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar för framstegsprocessen som: hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen. Här möts engagerade deltagare inom infrastruktur, bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsbyggnadsnation med visioner för regionens utveckling i framtiden.

Göteborg och Västra Götalandsregionen är i ständig utveckling och ska växa med en tredjedel till 2035. Det innebär att byggbranschen står inför stora möjligheter och samtidigt stora utmaningar. Framsteg inom kollektivtrafiken kommer att skapa kortare restider, nya knutpunkter samt öka tillväxten och ställa en större efterfrågan på bostäder och företagslokaler, vilket skapar nya affärstillfällen för hela byggbranschen.

Träffa tusentals potentiella kunder, beställare och samarbetspartners. Spara tid, spara pengar och få maximal utdelning för en minimal insats. 

Påverka framtidens Göteborg - redan idag!

Vision 2070

På Bygg Göteborg får du tillfälle att:

» Träffa och nätverka med engagerade besökare

» Vara med och verka för regionens framtid

» Möta potentiella kunder idag och inför framtiden

» Exponera ditt varumärke på rätt plats och till rätt personer

» Spara värdefull tid med två säljfokuserade dagar

» Knyta kontakter med ledande aktörer inom branschen

Upptäck våra samarbetspartners

Bygg Göteborg arrangeras av Easyfairs och mässans koncept är framtaget i nära samarbete med organisationer, myndigheter och företag i regionen som alla verkar för ett Västra Götaland i utveckling. Nedan hittar du en komplett lista på våra samarbetspartners som är med för att driva Bygg Göteborg åt det håll branschen efterfrågar.

Upptäck våra mediapartners