easyfairs

Sponsorer

Energirenovering, energieffektivisering och kvalitetssäkring på värmesystem och tappvattensystem

"Bauer Watertechnology sponsrar Bostadsrättsmässan eftersom mässan är ett starkt forum för hållbart boende. Bauer Watertechnology förlänger livslängden på VVS-installationer med miljövänlighet och optimal energiprestanda i fokus, därmed är vi med och skapar ett långsiktigt hållbart boende tillsammans med Sveriges engagerade bostadsrättsinnehavare". 

- Lars Hansson, Country manager på Bauer Watertechnology AB

Lars Hansson

Sänkt underhållskostnad - Bauer PipeJet® tar bort alla typer av avlagringar från samtliga delar i rörsystemet, vilket sänker kostnaderna för drift-, service- och underhåll

Minskad energiförbrukning - Bauer PipeJet® möjliggör en optimal driftsituation. Det renade systemet fungerar energitekniskt mycket bättre än ett smutsigt, och förblir långsiktigt hållbart

Naturligtvis utan kemikalier eller tillsatser - Bauer PipeJet® är en fysikalisk vattenbehandling som sedan år 1994 har ersatt eller minskat kemikalieberoendet

Klart bättre vatten - Bauer PipeJet® minskar all bakterietillväxt samt pH-neutraliserar systemvattnet

Förlängd livslängd på rörsystemen - Bauer PipeJet® skyddar systemen från korrosion och metallförslitning

Underhållsföretagen Sverige med Stora Produktivitetspriset nominerade Bauer till Stora Produktivitetspriset 2010 och 2012

Brm_pil-bla

Vill du veta mer om våra sponsringsmöjligheter?

Är du intresserad av att sponsra Bostadsrättsmässan eller vill du höra mer om våra sponsorskap? Kontakta oss så berättar vi mer!