Utställarkatalog

Dag Öppnar Stänger
27 Mars 2019 09:00 17:00
28 Mars 2019 09:00 16:00

ShortLink

ShortLink

G:02

65226 KARLSTAD
Sweden
www.shortlink.se

ShortLink är ett kunskapsföretag med fokus på utveckling av strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och portabla produkter. På uppdrag av våra kunder, och med över 20 års erfarenhet, tar vi fram de mest optimala lösningarna för varje enskilt uppdrag.

Morgondagens elektronik – redan idag.
Vår främsta uppgift är att förse våra kunder med konkurrenskraftiga och nydanande elektroniklösningar. Mycket av det vi arbetar med har inte gjorts tidigare och vi ställs därför ständigt inför nya utmaningar och problem inom elektronikområdet – och det är det som är vår drivkraft. I uppdrag som dessa har vi stor nytta av vår samlade erfarenhet och kunskap – som vi vågar påstå är unik. Detta tillsammans med vår förmåga att hitta innovativa lösningar där andra går bet är också orsaken till att vi kan hävda att vi utvecklar morgondagens elektronik, redan idag.

Genom vårt Testcenter kan vi också erbjuda såväl EMC- som radioprovning. Vi har en gedigen kompetens kring certifieringskrav och regulatoriska frågor, så att vi kan vara en trygg partner genom hela utvecklings- och provningsprocessen fram till certifiering och produktlansering.

Produkter