Utställarkatalog

Dag Öppnar Stänger
27 Mars 2019 09:00 17:00
28 Mars 2019 09:00 16:00

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem

D:06

114 85 Stockholm
Sweden
www.smartareelektroniksystem.se

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet.
Aktiviteter adresserar branschens tre huvudutmaningar:
Att öka effektiviteten i värdekedjorna
Att bibehålla och vidareutveckla spetskompetens
Att säkerställa kompetensförsörjningen