Utställarkatalog

EK Power Solutions AB

EK Power Solutions AB

E:02

182 36 Danderyd
Sweden
www.ekpower.se

EK Power Solutions har sedan starten 1978, på uppdragsbasis utvecklat elektronikprodukter. Vår specialitet är kraftelektronik, strömförsörjning, motorstyrning, batteriladdning och mönsterkortslayout. Vår styrka är komplexa konstruktioner där stora krav ställs på EMC, vibration, kylning och annan miljöpåverkan. Vi sammanställer RoHS & REACH information på elektronikprodukter och kan genomföra livscykelanalyser på samtliga komponenter i din BOM. Vi arbetar i hela produktlivscykeln från koncept till produktförvaltning. EK Power Solutions har 24 anställda och är certifierade enligt ISO9001 och 14001.
För ytterligare information se: www.ekpower.se.

Produkter

Produktnyheter

 • Elektronikkonsult startar ny tjänst och erbjuder livscykelanalys på ingående elektronikkomponenter i kunders BOM-listor

  • Vet du livslängden på varje komponent i din konstruktion?
  • Har du konstruerat in komponenter som inte längre tillverkas?
  • Har du upplevt att omkonstruktioner behövts kort tid efter produktlansering på grund av komponentproblem?
  • Vet du om dina komponenter omfattas av exportrestriktioner (ITAR)?
  • Lägger du mycket tid på att lösa olika komponentrelaterade problem under produktlivscykeln?

  Produktägarens utmaning är att kunna tillverka sin produkt så länge som möjligt utan att behöva ändra i tillverkningsunderlagen eller komponentvalet. Verkligheten är dock att ingående komponenters livscykel sällan överlappar produktlivscykeln och att produktunderhållsåtgärder är mer regel än undantag.

  Ett olyckligt komponentval vid konstruktionstillfället kan leda till omfattande omkonstruktioner, risk för omcertifieringar och ett betydande tapp i avkastningen (ROI). Last-Time-Buy (LTB) eller obsoleta komponenter kan också medföra stora leveransproblem med minskade intäkter som följd.

  Att elektronikkonstruktörer konstruerar in komponenter som är nära att fasas ut (Not Recommended for New Design, NRND) eller rentav inte längre tillverkas (obsoleta) är inget ovanligt. Detta p.g.a. att komponenter väljs bland sådana som man har god erfarenhet av i tidigare konstruktioner eller som exempelvis finns valbara i interna komponentdatabaser, ofta utan kunskap om var i livscykeln komponenten befinner sig. Ibland väljs komponenter som precis håller på att lanseras (engineering samples) och därför kan bli svåra att få i volym i närtid. Att kontakta varje leverantör är en tidskrävande process och görs inte alltid. Ofta får man nöja sig med information från distributören.

  I vår komponenttjänst kan vi snabbt och effektivt leverera en komplett sammanställning på varje ingående artikel i BOM:en, allt till en fast kostnad. Analysen görs med effektiva verktyg och innehåller information direkt från komponenttillverkarna, vilket säkerställer kvaliteten på informationen.

  Som resultat av vår riskanalys levererar vi en komplett sammanställning, komponent för komponent, med tillverkarens prognostiserade tid tills komponenten går ur tiden.

  För komponenter med hög risk att orsaka problem kan vi bistå med förslag på alternativa komponentval och sammanställa en jämförande analys, parameter för parameter.

  Vi rekommenderar att livscykelanalysen görs i samband med produktutvecklingen, men den kan också vara till stor hjälp vid förestående omkonstruktionsarbete av en befintlig produkt. Kanske finns anledning att passa på att byta ut högrisk-komponenter? Vi vet att en enkel komponentanalys proaktivt kan förhindra många problem, frigöra resurser och låta utvecklingsavdelningen fokusera på nyutveckling snarare än oplanerat produktunderhåll.

  Tjänsten är en utökning av den tjänst vi idag levererar för att sammanställa en komplett analys på EU-RoHS, China-RoHS och SVHC-ämnen i REACH.

  Tjänsten demonstreras i vår monter B00:01.

  https://elektronikkonsult.se/ny-tjanst-livscykelan...

 • Elektronikkonsult lanserar miljötjänst för elektronikprodukter

  Vet du om dina elektronikprodukter innehåller några farliga ämnen?
  Uppfyller produkten kraven för CE-märkning enligt RoHS-direktivet?
  Säljer du produkter till Kina och uppfyller du kraven i China-RoHS2?
  Innehåller produkten konfliktmineraler?

  Behovet av informationsinsamling kring miljöprestanda har genom lagstiftning ökat enormt de senaste åren. Har du inte koll på ingående material i din elektronikprodukt kan det bli kostsamt och i värsta fall resultera att du inte kan sälja din produkt.

  Sedan 2004 har vi på Elektronikkonsult gett företag råd och stöd i frågor kring RoHS, REACH-direktiven.

  I vår miljötjänst kan vi snabbt och effektivt leverera en komplett sammanställning på varje ingående artikel i BOM:en, allt till en fast kostnad. Analysen görs med effektiva verktyg och innehåller information direkt från komponenttillverkarna, vilket säkerställer kvaliteten på informationen. Som underlag behöver vi en sammanställd BOM/AML (Approved Manufacturing List) med tillverkare/fabrikat och artikelnummer.

  En sammanställning av lagstiftningen visar att det är mycket att hålla reda på.

  China RoHS
  Säljer man produkter till Kina kan den kinesiska tullen, från 1 juli 2016, kräva dokumentation på att man uppfyller China-RoHS2. Till skillnad från det europeiska RoHS-direktivet ska man deklarera om ens produkt innehåller RoHS-ämnen, dvs. man kan inte som i EU använda ett undantag utan att deklarera detta.

  REACH/SVHC-ämnen
  Köpare av en produkt har idag rätt att få veta om denna innehåller några ämnen på REACH-direktivets så kallade kandidatlista. Dessa ämnen kallas också SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Listan revideras halvårsvis och innehåller för tillfället 168 ämnen. Sedan hösten 2015 gäller definitionen ”en gång en vara alltid en vara”. Detta betyder att man har rätt att få veta av sin leverantör om exempelvis en komponent innehåller ett SVHC-ämne. Som produktleverantör behöver man kartlägga och sammanställa informationen så att den är lättillgänglig.

  EU-RoHS
  I EU-RoHS finns kravet att produktens ”Technical File” ska omfatta information om hur man säkerställer att produkten uppfyller direktivet. RoHS är en del av CE-märket och dokumentationskraven framgår av standarden EN 50581.

  Konfliktmineraler
  Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande konfliktmineraler, en lagstiftning som har funnits i USA sedan 2012. Tillverkare av elektronik tvingas därmed att ta reda på och redovisa om produkterna innehåller konfliktmineraler (tenn, tantal, volfram och guld) och ifall dessa kommer från vissa gruvor i huvudsakligen Kongo.

  Vi demonstrerar vår tjänst i monter B00:01.

  https://elektronikkonsult.se/elektronikkonsult-lan...