Advanced Engineering 2019
Åbymässan
Göteborg, Sverige
27 - 28/03/2019
Dag Öppnar Stänger
27 Mars 2019 09:00 17:00
28 Mars 2019 09:00 16:00

SIO Grafen

SIO Grafen

A:22

41288 Göteborg
Sweden
https://siografen.se

SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsle-dande på att utnyttja supermaterialet grafen. Programmet drivs med stöd från Vinnova, Energimyn-digheten och Formas.

Syftet är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen, identifiera och föra samman viktiga aktörer från industrin och akademin mot tillämpningar. Programmet föreslår prioriterade om-råden inom forskning och innovation och att utlysa demonstrationsprojekt inom dessa.

Programmet anordnar öppna utlysningar där företag och forskningspartners i samverkan kan söka finansiering av gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.

Målen är att öka den tekniska mognaden för grafen och etablera grafen som en ny materialklass för att lösa framtida utmaningar och stärka kunskapsöverföring mellan olika industrier samt mellan företag, universitet och institut. Programkontoret anordnar workshoppar, affärscoachning till små och medel-stora företag (SME) samt entreprenörsstöd.

Programmet ska etablera Sverige som en av de ledande innovationsländerna inom grafen, utveckla och etablera nya värdekedjor, samt göra det möjligt att svenska grafenbaserade produkter når marknaden senast 2017. Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030.

Parallellt med SIO Grafen finns projektet Nationell Påverkansplattform för Grafenteknologier som ver-kar för att påverka framtida EU-utlysningar för svenska företag som vill delta i europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

I EU:s stora satsning Graphene Flagship, som drivs från Chalmers, fördelar EU en miljard euro över tio år för att grafen ska gå från forskning till praktisk användning.

Produkter

Produktnyheter

 • Medlemskap i SIO Grafen - det strategiska innovationsprogrammet för Grafen

  Är du intresserad av att påverka vår strategiska satsning inom grafenområdet? Ansök om kostnadsfritt medlemskap i SIO Grafen!

  I medlemskapet ingår:

  - Rösträtt på årsstämman - 1 röst per medlemsorganisation.
  - Möjlighet att väljas till styrelseuppdrag
  - Logotyp på SIO Grafens webbsida

  Årsstämma & strategiworkshop i SIO Grafen arrangeras den 24 april i Stockholm. Detta event är en mötesplats för svenska aktörer som vill diskutera möjligheter med grafen i relevanta områden och påverka SIO Grafens utveckling.Årsstämman är öppen för alla, men dndast medlemmar har rösträtt.

  Läs mer på: https://siografen.se/event/arsstamma-strategiworkshop/

  https://siografen.se/medlemskap/

 • Seminarie 27 mars: Grafen i framtidens elektronikprodukter – i Sverige och i Europa

  Chalmers Tekniska Högskola i Sverige leder det europeiska forsknings- och innovationsprojektet Graphene Flagship, men hur ska vi kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som detta enorma projekt resulterar i?

  Johan Hammersberg, SIO Grafen och Graphene Flagship, berättar om hur flaggskeppets affärsutvecklare arbetar på europanivå och regionalnivå.

  Amer Ali från Graphensic kommer också att ge ett exempel på projektresultat som inom kort lanseras som ny produkt.

  Kom och lyssna på seminariet 27 mars 16.15 – 17.00 | Scen 2.

  Välkommen!

  https://siografen.se/event/traffa-sio-grafen-pa-ad...

 • Seminarie 28 mars: En svensk roadmap för grafenelektronik

  Inom vilka elektronikområden kan materialet grafen höja svensk konkurrenskraft? Hur kommer vi dit? Vilka hinder måste vi tillsammans ta oss över?

  Caroline Dahl, RISE, beskriver SIO Grafens Elektronik-roadmap och resultatet av det arbete som pågått under 2018 med att ta fram en roadmap för svensk utveckling av grafen inom elektronikområdet.

  Välkommen till seminariet den 28 mars kl. 14.15-15.00 (scen 2).

  https://siografen.se/event/traffa-sio-grafen-pa-ad...

 • Seminarie 28 mars: Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige?

  Grafen är ett nytt material som det skrivits mycket om. — Men hur går det egentligen? Finns materialet i några produkter och hur går det för Sverige?

  Helena Theander, programchef för innovationsprogrammet SIO Grafen, berättar om några av de närmare 80 innovationsprojekt som startats i Sverige.

  Som ett exempel på lyckade innovationsprojekt kommer Sven Forsberg från 2D fab kommer att berätta om några av de projekt de genomfört med finansiering genom SIO Grafen.

  https://siografen.se/event/traffa-sio-grafen-pa-ad...

 • 24 april. Årsstämma & strategiworkshop

  Detta event är en mötesplats för svenska aktörer som vill diskutera möjligheter med grafen i relevanta områden och påverka SIO Grafens utveckling.

  Årsstämman är öppen för alla. Endast medlemmar har rösträtt.
  Läs mer om kostnadsfritt medlemskap på: https://siografen.se/medlemskap/

  Plats: IVA Konferens, Grev Turegatan 16, 102 42 Stockholm, rum: Wenströmsalen

  Program (preliminärt) onsdagen den 24 april
  09.00-09.30 Registrering, kaffe & macka
  09.30-10.15 General Assembly/Årsstämma – separat dagordning
  10.15-10.30 Välkomna
  10.30-10.40 Resultat, trender och framtid
  10.40-11.00 Roadmap Elektronik – presentation
  11.00-11.30 Roadmap Energi – uppstart
  11.30-12.30 Lunch
  12.30-14.45 Gruppdiskussioner: Mål och aktiviteter för att nå
  önskade effekter 2025
  14.45-15.00 Sammanfattning /avslut

  https://siografen.se/event/arsstamma-strategiworks...

 • 27-28 mars: Graphene Connect Composites & studiebesök på GEIC (Manchester)

  Graphene Connect Composites industriworkshop – en mötesplats för grafeninnovation

  Workshoppen Graphene Connect Composites riktar sig till de som vill diskutera möjligheter med grafen inom området kompositer och träffa framtida samverkanspartners för att skapa nya innovationsprojekt.


  Eventet hålls på Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) i Manchester, Storbritannien, 27-28 mars från lunch till lunch. Det ingår ett studiebesök på GEIC på eftermiddagen den 27 mars.

  Graphene Connect syftar till att främja innovationsprojekt i samverkan inom och utanför grafenflaggskeppets konsortium (läs mer om Graphene Flagship här >>). Samspelet mellan forskning och industrin behövs för att hitta de rätta ”heta områdena” för innovationer och direkta forskningsinsatser gentemot de mest kommersiellt lovande tillämpningarna.

  Plats: Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC), Manchester
  Start: 27 mars kl 12:30
  Slut: 28 mars kl 13:00

  https://siografen.se/event/graphene-connect-compos...

 • Svenskt Grafenforum 15-16 oktober (Göteborg)

  På SIO Grafens resultatworkshop – Grafenforum – presenteras innovationsprojekt som genomförts inom innovationsprogrammet. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra som är verksamma inom grafenområdet, från akademi, industri och institut.

  I arrangemanget ingår middag den 15 oktober, samt ett studiebesök den 16 oktober på ytbehandlingsföretaget Provexa AB.

  Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg.

  Se preliminärt program och anmäl dig här:

  https://siografen.se/event/svenskt-grafenforum-15-...

platsannonser

 • Innovationsstöd SIO Grafen och industriella utvecklingsprojekt

  Läs mer och ansök senast den 21 april 2019:

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/innovationsstod-sio-grafen-och-industriella-utvecklingsprojekt/

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/innovati...

 • Projektledning Outreach Graphene Flagship, samt samverkansprojekt

  Läs mer om tjänsten och ansök senast 21 april 2019:

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/projektledning-outreach-graphene-flagship-samt-samverkansprojekt/

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/projektl...