Advanced Engineering 2019
Åbymässan
Göteborg, Sverige
27 - 28/03/2019
Dag Öppnar Stänger
27 Mars 2019 09:00 17:00
28 Mars 2019 09:00 16:00

Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik

A:08

41288 Göteborg
Sweden
https://chalmersindustriteknik.se

Chalmers Industriteknik erbjuder akademisk spetskompetens i konsultformat inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi. Och vi gör morgondagen redo för framtiden.

Vi har ca 90 medarbetare, varav hälften med doktorsexamen, och omsätter årligen omkring 110 MSEK. VD är sedan 2016 Golaleh Ebrahimpur.

Verksamheten är indelad i en kärna, Commercial R&D, och tre dotterbolag: Boid, CIT Energy Management och CIT Industriell Energi.

Som stiftelse, instiftad 1984 av Chalmers tekniska högskola, saknar vi formell ägare. Vår verksamhet grundas på stiftelsestadgarna, vilka definierar vårt uppdrag:

//Forskning och utveckling för industrin på kommersiella villkor
//Stärka Chalmers band med näringslivet
//Vara den kommersiella ingången till Chalmers

I vår styrelse finns representanter från såväl näringsliv som universitet.

Produktnyheter

 • Constructivate: Så sluter vi loopen för emballageplast från byggprodukter

  Visst går det att förlänga livet för emballageplast från byggprodukter!

  PolyPlank har i dagarna tillverkat en kompositprofil till bullerplank baserad på bland annat återvunnen plastfilm i polyeten. Ragn-Sells har samlat in denna LDPE-plastfilm från olika byggprojekt som NCC har runt om i Göteborg.

  Forskningsprojektet Constructivate, lett av Max Björkman på Chalmers Industriteknik, syftar till att öka materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall. Ett avfall som har identifierats som extra utmanande är plast ─ och trots att byggindustrin är en av de sektorer som använder mest plast ─ är det just där som materialåtervinningen är som allra lägst.

  Läs hela pressmeddelandet här:

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/pressmeddelan...

 • Självkörande drönare kan hjälpa räddningstjänsten rädda liv

  Med hjälp av autonoma drönare ska räddningstjänsten snabbare kunna få en överblick av brand- och olycksplatser och spara värdefull tid i räddningsarbetet.

  Chalmers Industriteknik, företaget Everdrone och Räddningstjänsten i Storgöteborg håller på att ta fram ett avancerat navigationssystem för autonoma drönare som kan nyttjas av räddningstjänsten vid observation av en brand- eller olycksplats. Demonstration kommer att ske i form av en prototypdrönare utrustad med mjukvara och sensorer.

  Läs mer:

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/nyheter/sjalv...

 • Systemperspektiv på energi och miljö

  CIT Industriell Energi är ett kunskapsföretag inriktat på effektiv och hållbar energianvändning inom industrin.

  Med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder levererar bolaget kvalificerade konsulttjänster i form av utredningar, kartläggningar, beslutsunderlag och processledning.
  Kunderna återfinns både inom industrin och hos myndigheter. Bolagets medarbetare är även delaktiga i forskningsnära projekt med många aktörer – också internationellt.

  Seminarie 27 mars kl 9.45 (scen 3): Radikala minskningar av koldioxidutsläpp: bli först med den senaste tekniken!

  CIT Energy Management och CIT Industriell Energi (dotterbolag till Chalmers Industriteknik) har mångårig praktisk erfarenhet och bred kompetens om energieffektivisering i såväl byggnader som industri. Vi kombinerar detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv.

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/cit-industrie...

 • Seminarie 27 mars: Radikala minskningar av koldioxidutsläpp: bli först med den senaste tekniken!

  cen 3 kl 9.45-10.30: Hanna Tornevall, VD på CIT Industriell Energi intervjuar professor Thore Berntsson, ordförande i International Energy Agency, Industrial Energy-related Technologies and Systems.

  Världen behöver göra radikala minskningar av koldioxidutsläppen – både de fossila och de biogena. Men hur ska det gå till? Vilka industriella tekniker finns för radikala utsläppsminskningar?

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/event/traffa-...

 • Seminarie 27 mars: Big Science Sweden med Chalmers Industriteknik

  16.15 – 17.00 | Scen 1: Big Science Sweden – Affärsmöjligheter och avancerad teknik för internationella storskaliga forskningsanläggningar.

  Svensk teknik och ingenjörskompetens behövs för att bygga och utveckla stora europeiska forskningsanläggningar där Sverige är medlemmar.

  Bernd Ketzler & Staffan Sjödin från Chalmers Industriteknik tar dig igenom denna föreläsning som skapar affärer för svensk industri.

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/event/traffa-...

 • Big Science Sweden (BiSS)

  Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar.

  BiSS hjälper företag, institut och universitet att delta i samarbeten och göra affärer med dessa forskningsanläggningar. Målet är bra affärer, innovationsdrivande samarbeten och starka forskningsanläggningar samt en return-on-investment på Sveriges investeringar. I andra Europeiska länder ger verksamheter liknande BiSS god avkastning på detta sätt.

  Chalmers Industriteknik leder (på uppdrag av Chalmers) BiSS verksamhet i Västsverige och ger företag stöd i kompetensutveckling, teknisk utveckling samt facilitera en större samverkan mellan industri och akademi. Det ökar möjligheterna för svenska företag att vinna upphandlingar och att öka sin försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar.

  BiSS är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/projekt/big-s...

 • Seminarie 28 mars: Additiv tillverkning i metall – Pilotlinje MANUELA

  AM-baserade tillverkningssekvenser innebär flera kritiska steg jämfört med konventionella produktionssekvenser. För närvarande är nyckelkompetenserna och teknikerna relaterade till dessa steg inte helt implementerade på industriell nivå.

  MANUELA-projektet drivs av ett konsortium bestående av industriella slutanvändare, leverantörer samt toppforskningsinstitut och har som målsättning att utveckla en pilotanläggning med öppen åtkomst, som täcker hela produktionssekvensen. Pilotlinjen kommer att valideras för tillämpningsområden som bland annat bilindustrin, flyg, energi och medicinteknik.

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/event/traffa-...

 • Seminarie 28 mars: Fossilfria material – för ökad hållbarhet och konkurrenskraft

  09.45 – 10.30 | Scen 3:

  Johan Felix, ansvarig för materialteknik på Chalmers Industriteknik, bjuder på presentation av det senaste vad gäller utveckling av fossilfria material och hur detta kan bidra till ert företags konkurrenskraft och hållbarhet. Vi hjälper er från idé till produktion.

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/event/traffa-...

platsannonser

 • Vill du jobba med cirkulär ekonomi?

  Vi ser gärna att du har erfarenhet från forskningsinstitut- eller universitetsvärlden. Är du duktig på att bygga långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners? Har du erfarenhet från arbete inom något eller några av följande områden: transport- och produktionslogistik, innovations- och produktutvecklingsprocesser, affärsmodeller, tjänsteerbjudanden, värdekedjor, återanvändning, återvinning, delningsekonomi och matsvinn?

  Om detta stämmer in på dig ska du söka jobbet!

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/vill-du-...

 • Projektledning Outreach Graphene Flagship, samt samverkansprojekt

  Bland arbetsuppgifterna ingår att:
  // Planera och genomföra industriworkshoppar i Europa tillsammans med affärsutvecklare inom Graphene Flagship (50 % av tiden).
  // Projektledning och teknikutveckling/utvärdering i industriella samverkansprojekt.
  Fördelningen av arbetsuppgifterna varierar över tid beroende på tillgängliga uppdrag, övriga teamet, samt eget intresse.

  Läs hela annonsen och ansök senast 21 april 2019:
  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/projektledning-outreach-graphene-flagship-samt-samverkansprojekt/

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/projektl...

 • Innovationsstöd SIO Grafen och industriella utvecklingsprojekt

  Läs hela annonsen här och ansök senast den 21 april:

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/innovationsstod-sio-grafen-och-industriella-utvecklingsprojekt/

  https://chalmersindustriteknik.se/sv/jobb/innovati...