Advanced Engineering 2019
Åbymässan
Göteborg, Sverige
27 - 28/03/2019
Dag Öppnar Stänger
27 Mars 2019 09:00 17:00
28 Mars 2019 09:00 16:00

Gleitmo

Gleitmo

C:19

43439 Kungsbacka
Sweden
www.gleitmo.se

Gleitmo är en kemteknisk industripartner – problemlösare och helhetsutvecklare. Vi fungerar som en teknisk brygga mellan produkter och kunder när det gäller specialsmörjmedel, släppmedel, lim, tätningsmedel och prototypmaterial. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med innovation företag inom främst fordonsindustrin, verkstadsindustrin samt plast- och kompositindustrin i Sverige och Norge.

Produkter

Produktnyheter

  • Utbildning i Kemiska Arbetsmiljörisker

    Från den 1 Juni 2015 ställer Arbetsmiljöverket tydligare utbildningskrav på de som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Lagen kräver utbildning kring hantering och hälsorisker som exponering för dessa produkter kan innebära.

    Arbetsgivare är skyldiga att kunna styrka personalens utbildning med ett högst fem år gammalt intyg. De arbetsgivare som saknar relevant intyg kommer att beläggas med sanktionsavgifter på 10 000 kr/person.

    https://www.gleitmo.se/tjanster/utbildning/hardpla...