Artiklar

Dag Öppnar Stänger
27 Mars 2019 09:00 17:00
28 Mars 2019 09:00 16:00

ALIAXIS PRESENTERAR DE SENASTE NYHETERNA OCH TEKNISKA LÖSNINGARNA INOM KERAMOMRÅDET PÅ ADVANCED ENGINEERING

Aliaxis och FRIATEC har många års erfarenhet av keramiska produkter och lösningar för mängder av olika applikationer. I vår monter C:14 finner ni allt från enklare keramiska produkter till avancerade kundanpassade mekaniska komponenter, elektro-keramer för krävande elektriska tillämpningar samt keramer för högtemperaturanvändning.

Våra högpresterande keramiska produkter används i en mängd olika applikationer inom industrin med stor framgång och utmärkt resultat. T.ex. inom verkstads-industri, kemisk industri, livsmedels- och läkemedelsteknik, bilindustri, offshore & subsea, papper & massa, forskning & utveckling m.m.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi optimalt anpassade keramiska produkter och keramik-metall-konstruktioner. Vi har ett brett spektrum av produkter och material och vi finner lösningar och alternativ även för de mest extrema applikationer. Läs gärna mer om våra produkter och möjligheter på vår hemsida www.aliaxis-ui.se

Aliaxis

Ökad ergonomi med sänkt friktion, få jämnare kvalitet och reducerade kostnader på köpet!

Vid montering av t.ex. o-ringar/tätningar används p.g.a. ergonomi- och kvalitetskrav ofta fett, olja eller geler. Detta för att möjliggöra montering samt minska risken för krängningar med t.ex. påföljande läckage. Rester av smörjmedel måste ofta tvättas bort innan nästa steg i produktionen vilket tar tid. Om appliceringen av fett, olja eller gel inte är helt automatiserad blir funktionen dessutom operatörsberoende och kvalitetsskillnader kan fås.

Med Gleitmos friktionsstyrande beläggningar kan man lagerhålla torra och färdigsmorda o-ringar/tätningar och behöver inte tvätta bort några smörjmedelsrester. Operatörsberoende och tid för smörjmedelshantering elimineras, varvid en konstant monteringsfriktion samt korrekt kvalitet uppnås.

Träffa Gleitmo i monter C:19, och läs mer på https://www.gleitmo.se/tjanster/coating/

Gleitmo

TR Fastening och dess framtidsvisioner

TR Fastening

TR Fastenings Ltd är en global tillverkare och distributör av industriella fästelement med 8 egna fabriker och är en av många globala aktörer som valt att ställa ut på Advanced Engineering- och Elektronikmässan. Advanced Engineering- och Elektronikmässan har fått möjlighet att samtala med Eugen Kühnl, Engineering Manager / R&D M.Sc. på TR Fastenings om utvecklingen inom branschen, framtiden och förväntningarna på mässan.

TR Fastenings som har ett stort urval av produkter anpassade för olika applikationer inom fordon och övrig industri vill förutom att visa upp dessa produkter även lyfta fram den tekniska kompetens som företaget besitter och visa på hur företaget kan hjälpa sina kunder att hitta den bästa lösningen utifrån sina applikationer.

Mässorna anser Eugen är ett utmärkt tillfälle att träffa nya och existerande kunder för att diskutera pågående och framtida projekt. -
”Vi är gärna med tidigt i utvecklingsprojekt med en vision att designa kostnadseffektiva och funktionella lösningar. Vi ser även mässan som ett viktigt forum för att se och förstå de senaste tekniska lösningarna där våra produkter kan appliceras för.”TR Fastenings förhoppning är att ett besökarna i deras monter skall inspireras av deras ”mindset” och mångfald av produkter.

TR Fastening, vars komponenter ofta utgör kärnan i många produkter upplever att fästelement ofta tidigare setts som en lågprioriterad produkt, men på senare år fått en viktig position i strävan att effektivisera och rationalisera, inte minst vad gäller kortare takt-tider i fordonstillverkarnas monteringslinor.

Industrin står enligt många inför ett enormt teknikskifte. Ett teknikskifte som förutom elektrifiering och automatisering även innebär nya moderna material som exempelvis grafen och mer avancerade kompositer som tillsammans med möjligheten att 3D-printa komponenter sätter helt nya standards och spelregler för branschen.
För TR Fastenings del innebär nya material och tillverkningsmetoder i vissa fall att nya fästelement behöver framställas, vars utformning är bättre lämpad för komposit och 3D printade material. Det kan även innebära att man måste söka efter nya sätt att använda befintliga produkter, för att lösa samma problem under nya förutsättningar.

Ett teknikskifte innebär ofta att nya aktörer (
producenter, leverantörer, konsumenter) tar sig in på marknaden. Ett par exempel på detta är Tesla och Uniti som ”nya” aktörer gärna utmanar befintliga strukturer och sätter nya spelregler, med nya krav på marknaden som följd. I och med detta kommer behov om att ändra och/eller anpassa produkter och tjänster.

Eugen säger att TR Fastenings sett en ökad efterfrågan på komponenter för lättviktskonstruktion, exempelvis fästelement i aluminium och fiberförstärkta plastmaterial. -
”Även den ökad användning av kompositpaneler med en porös eller delvis ihålig kärna är en utmaning som kräver ny-tänk.” Användningen av höghållfasta stål i bärande konstruktioner får allt större betydelse för att kunna sänka vikt och samtidigt förbättra säkerheten.

På TR Fastenings ser man även en stark trend inom elektrifiering, som ställer nya krav på deras produkter. Exempelvis fästelement som kan leda ström eller som håller elektriska kontakter kräver särskilda material och ytbehandlingar. Användning av känslig sensorelektronik leder i vissa fall till att de magnetiska egenskaperna hos ett fästelement kan ge upphov till störningar, vilket är en faktor man måste ta hänsyn till. 
Både småskalig och storskalig 3D-printning kommer i framtiden bli ”vardag” ute på våra industrier och kommer obönhörligen vare något man måsta ta hänsyn till i framtiden. Fästelement är bland de högst belastade komponenterna i en bil och har höga krav vad gäller hållfasthet och precision.

Enligt Eugen är dagens 3D-printings tekniker allt för begränsade i sin möjlighet att skapa ett homogent material. Produktionen av fästelement sker med hjälp av högeffektiva massproduktionsprocesser som har förfinats under lång tid.
-”Det kommer bli svårt för 3D printning att konkurrera prismässigt med dessa processer, iaf under de närmaste 10-15 åren.”

TR Fastenings och många andra spännande utställare finns på plats på mässan den 27 och 28 mars. 
TR Fastenings hittar ni i monter B:20