Seminarieprogram 28 mars

Keynote Speaker | Dag 2

Daniel Akenine

Daniel Akenine , Microsoft
Fysiker | Föreläsare | Författare

En värld av algoritmer
Under de senaste 24 månaderna har den tekniska utvecklingen uppnått i stort samma förmåga som människor när det gäller att tolka text, bilder och ljud. Algoritmer tar över allt mer beslut i samhället då de kan fatta både snabbare och bättre beslut än människor i många fall. Vad innebär utvecklingen av allt smartare algoritmer kring säkerhet, ansvar, förtroende och människors roll?
09.45 - 10.30 | Scen 1

hadfg


Additiv tillverkning i metall - Pilotlinje MANUELA

Professor Lars Nyborg, Chalmers, Material- och tillverkning/Industri- och materialvetenskap, Chalmers Teknisk Högskola och Karl Lundahl, projektledare, Chalmers Industriteknik. AM-baserade tillverkningssekvenser innebär flera kritiska steg jämfört med konventionella produktionssekvenser. För närvarande är nyckelkompetenserna och teknikerna relaterade till dessa steg inte helt implementerade på industriell nivå. MANUELA-projektet drivs av ett konsortium bestående av industriella slutanvändare, leverantörer samt toppforskningsinstitut och har som målsättning att utveckla en pilotanläggning med öppen åtkomst, som täcker hela produktionssekvensen. Pilotlinjen kommer att valideras för tillämpningsområden som bland annat bilindustrin, flyg, energi och medicinteknik.

09.45 - 10.30 | Scen 2

Klas Brinkfeldt


Byggsätt för kraftelektronik

Kraftelektronik kräver speciell omsorg vid designarbetet, inte minst beroende på de krav man har på att leda bort förlusteffekt och hålla kanaltemperaturen på en acceptabel nivå. Föredraget beskriver ett pågående forskningsprojekt på området. Föredraget hålls av Klas Brinkfeldt från RISE. 

09.45 - 10.30 | Scen 3

Johan Felix


Fossilfria material – för ökad hållbarhet och konkurrenskraft

Johan Felix ansvarig för materialteknik på Chalmers Industriteknik, bjuder på presentation av det senaste vad gäller utveckling av fossilfria material och hur detta kan bidra till ert företags konkurrenskraft och hållbarhet. Vi hjälper er från idé till produktion.


10.45 - 11.30 | Scen 1

Björn Qwinth


Catch the 5G wave  

5G in manufacturing, what is possible already today what will come in the near future.  What is the value that 5G brings to industries and what does a 5G system cost? Examples of demonstrators and proof of concepts that Ericsson has developed together with manufacturing companies. Björn Qvinth. Principal solution architect, Advanced industries Innovation and Business development, Ericsson.

10.45 - 11.30 | Scen 2

Caroline


En svensk roadmap för grafenelektronik 

Inom vilka elektronikområden kan materialet grafen höja svensk konkurrenskraft? Hur kommer vi dit? Vilka hinder måste vi tillsammans ta oss över?

Caroline Dahl
, RISE, beskriver SIO Grafens Elektronik-roadmap och resultatet av det arbete som pågått under 2018 med att ta fram en roadmap för svensk utveckling av grafen inom elektronikområdet.

11.45 - 12.30 | Scen 3

Anna Rydbacken


Med en vetenskaplig rekryteringsmetodik, transparent kandidatupplevelse och robotics identifierar och attraherar du framtidens kompetens. 

Anna Rydbacken på TNG Tech berättar hur en vetenskaplig rekryteringsmetodik ger dig ett övertag i jakten på bristkompetenser inom teknik, och samtidigt  ökar innovationstakten på företaget.  Det handlar om att skapa en transparent kandidatupplevelse, som borgar för att de kräsna kandidatkunderna inom tech inte hoppar av era rekryteringar. Dessutom bjuder hon på en framtidsspaning kring utvecklingsarbetet av världens första sociala och fördomsfria rekryteringsrobot, Tengai Unbiased, som TNG utvecklar tillsammans med Furhat Robotics.


11.45 - 12.30 | Scen 1

Helena Theander


Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige?

Grafen är ett nytt material som det skrivits mycket om. — Men hur går det egentligen? Finns materialet i några produkter och hur går det för Sverige? Helena Theander, programchef för innovationsprogrammet SIO Grafen, berättar om några av de närmare 80 innovationsprojekt som startats i Sverige. Sven Forsberg från 2D fab kommer också att berätta om deras grafenprodukter och lyckade innovationsprojekt.

11.45 - 12.30 | Scen 2

Dag Andersson


Prognostik och tillståndsbaserat underhåll av elektronikhårdvara

När elektronik integreras i produkter med krav på hög tillförlitlighet och lång livslängd kan man lösa en del problem med redundans. Detta är dock relativt kostsamt. Ett alternativ är att bygga in sensorer där man med hjälp av dessa kan få en indikation om att en enhet håller på att gå sönder. Prototyper har tagits fram för t.ex. mönsterkort som är en vanlig felkälla hos elektronik. Föreläsare: Dag Andersson. Sven Forsberg från 2D fab kommer också att berätta om deras grafenprodukter och lyckade innovationsprojekt.

13.15 - 14.00 | Scen 1

Daniel Akenine


En värld av algoritmer

Daniel Akenine är fysiker, föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet och arbetar som teknikchef för Microsoft. Under de senaste 24 månaderna har den tekniska utvecklingen uppnått i stort samma förmåga som människor när det gäller att tolka text, bilder och ljud. Algoritmer tar över allt mer beslut i samhället då de kan fatta både snabbare och bättre beslut än människor i många fall. Vad innebär utvecklingen av allt smartare algoritmer kring säkerhet, ansvar, förtroende och människors roll?


13.15 - 14.00 | Scen 2

Åke Wassen


Från ljus till bild i världsklass

Hasselblads kameror är kända för många av de mest ikoniska bilderna de senaste 70 åren, inklusive de fantastiska rymdbilderna från NASAs rymdfärder. Vår klassiska mekaniska kamera har genom åren förvandlats till ett högteknologiskt kamerasystem med 100MP CMOS-sensor, 4K videoinspelning, gyro för bildpositionsberäkningar, WiFi, USB3, touch-display och mycket mycket mer – som allt styrs av ett omfattande inbyggt elektroniksystem med många MCU:er. Mjukvara är inblandad i alla funktioner i kameran som idag utgör den ultimata utrustningen för att fotografer även i framtiden ska kunna skapa de mest ikoniska bilderna. Denna presentation med Åke Wassen, Hasselblad kommer att beröra hur det inbyggda systemet är uppbyggt inklusive några av de smarta lösningar som gör Hasselblads kameror unika.

14.15 - 15.00 | Scen 1

Johan Lantz


Bilen blev en batteridriven mjukvaruprodukt – hur ställer vi om?

Bilindustrin går idag igenom sin största transformation någonsin, från att ha varit en stabil bransch där OEMer tävlar i att lägga till nya features varje år i väldefinierade prisklasser – till något helt nytt. Digitalisering, elektrifiering och autonomitet är disruptiva teknologier som ändrar både branschen och produkterna i grunden. Volvo Cars är mitt i denna transformation vilket skakar om oss men också gör arbetet mycket mer innovativt och roligt. John Lantz tar oss med på en intressant föreläsning med inblick i Volvo Cars. 

14.15 - 15.00 | Scen 2

Anders Thorsén


Cybersäkerhet

Lyssna till Anders Thorsén, Reasercher på RISE: Snart är allting uppkopplat. Fordon, apparater och maskiner kan idag kommunicera med sin omvärld. Detta innebär att vi behöver kunna skydda oss mot cyberattacker som avsiktligt manipulerar digital information. Om ett säkerhetssystem manipuleras kan det leda till ett farligt felbeteende på en maskin eller fordon.


13.15 - 14.00 | Scen 3

Åsa Fasth Berglund


Smart Automation – hur kan robotar anpassas efter montörens behov?  

Även smarta automationslösningar i form av kollaborativa robotar och softbots behöver testas, implementeras och anpassas till människans behov. Åsa Fast-Berglund är docent på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers, hon kommer prata om hur smart automation kan hjälpa montören i framtiden, både med själva montaget men även med motivation och coachning.

15.15 - 16.00 | Scen 2

Dimitar Kolev


Sensor Systems – Electronics Projects

Dimitar Kolev, Systems engineer, RISE. On-going projects at RISE Acreo, Sensor Systems with an electronics focus. Radar techniques for different applications, monitoring activity and  movement in farmed fish, smart helmet for cyclists and air – and water quality monitoring. 

15.15 - 16.00 | Scen 1

Patrik Hallberg


Patrik Hallberg, General Electric

Patrik Hallberg från GE Additive AddWorks berättar om hur 3D skrivare i metall kan frigöra din innovationsförmåga och visar hur du kan höja prestandan på dina produkter, korta ledtider och förenkla hela din leverantörskedja.