Seminarieprogram 27 mars

Keynote Speaker | Dag 1

Bård Eker

Bård Eker, Eker Group AS
Industridesigner & Entreprenör

Låt dig begeistras
Delta på en föreläsning om innovation, hög takt, vilja och mod. Ökad lönsamhet. Se hur Eker-systemet och deras kunder har tagit nya marknadspositioner och skapat ökad kollektiv entusiasm genom målmedveten affärsdriven innovation.
09.45 - 10.30 | Scen 1

Andy Early


Emerald Automotive Design TECHNIA 

Andrew Early, Technical Director, Emerald Automotive Design, TECHNIA 
CASE:Emerald Automotive Design Ltd (Emerald) is a gem in the British automotive industry. Starting out as a design studio for commercial electric vehicles, in 2013 Emerald chose the industry standard for vehicle design; CATIA V5. Then there were just 12 employees. Fast forward 5 years and the 3DEXPERIENCE platform, from Dassault Systèmes, sits at the heart of Emerald’s development program serving over 300 users.

09.45 - 10.30 | Scen 2

Hans Grönqvist


Additiv tillverkning och elektronik

Hans Grönqvist, RISE IVF, Teknologie Doktor i Mikrovågsteknik. Additiv tillverkning kan kombineras med elektronik på många olika sätt. Här presenterar vi några exempel från tidigare projekt på RISE IVF (tidigare Swerea IVF) samt några exempel från pågående projekt. På RISE IVF har vi utrustning för additiv tillverkning i plast, metall samt keramiska material.

09.45 - 10.30 | Scen 3

Hanna Tore


Radikala minskningar av koldioxidutsläpp: bli först med den senaste tekniken!  

Hanna Tornevall, VD på CIT Industriell Energi intervjuar professor Thore Berntsson, ordförande i International Energy Agency, Industrial Energy-related Technologies and Systems, om att världen behöver radikala minskningar av koldioxidutsläppen – både de fossila och de biogena. Men hur ska det gå till? Vilka industriella tekniker finns för radikala utsläppsminskningar? 


10.45 - 11.30 | Scen 1

Cristina Rusu

 
Energy Harvesting systems – Challenges and Opportunities

Cristina Rusu, Senior Expert, Micro System technology, RISE. Harvesting environmental energy as an alternative power source addresses the increasing demand for future energy-efficient autonomous sensor systems, especially for applications requiring miniaturisation and distributed sensing such Wireless Sensors Network and Internet-of-Things. A functional energy harvesting system requires addressing simultaneously the harvester device, the energy storage and the powering management circuits. These components are described through examples from one of our projects.

10.45 - 11.30 | Scen 2

Ola Jansson


Digitalisering - från vision till verklighet

Ola Jansson, Siemens. Inom industrisektorn ser vi en accelererande komplexitet gällande dagens smarta produkter och relaterade tillverkningsprocesser. Följaktligen ställs höga krav på företag att effektivt utnyttja tidigare fragmenterade stödsystem med samtidigt ökande produkt- och produktionskomplexitet. Detta kräver att vi skapar, delar och kommunicerar baserat på högt förtroende för den digitala tvillingen i varje steg av produktens livscykel. Dessa är viktiga attribut i transformationen till det digitala företaget i enlighet med visionen ”Industry 4.0”.   

10.45 - 11.30 | Scen 3

Mark James


AUTOSAR Adaptive and Classic and Coding Standards: A Platform for Success 

Andrew Banks is a Technical Specialist at LDRA with more than 25 years’ experience of high-integrity real-time/embedded software development. What does the addition of AUTOSAR Adaptive mean for the developers tasked with writing applications to adhere to the resulting new hierarchy? Adherence to either AUTOSAR platform standard does not in itself imply compliance with the functional safety standard ISO 26262, let alone the SAE J3061 Cybersecurity guidebook.


11.45 - 12.30 | Scen 1

Henrik Svenningstorp

 
Provning och nätverkande för mer elektrifierade transporter

Samhället står inför en av de största förändringar mänskligheten har ställts inför – omställningen till ett fossilfritt samhälle. Transporter svarar för en betydande del av de nuvarande utsläppen av fossilt CO2. För att påskynda elektrifiering av transportsektorn önskar svenska regeringen stötta investeringen i ett testcenter.  Testcentret som har fått namnet Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL), kommer att erbjuda en kreativ och kompetenshöjande samlingsplats för fordonsindustrin, forskningsinstitut och akademi. Föreläsning med Henrik Svenningstorp, Projektledare SEEL (RISE/CEVT).

11.45 - 12.30 | Scen 2

Andersson Johansson


Kolnanoteknik i framtidens integrerade kretsar

Anders Johansson CEO på Smoltek presenterar nya designade material är en förutsättning för många teknikbaserade industrier. Inte minst för halvledar- och elektronikindustrin där materialtekniken alltid ligger i framkant med miniatyrisering och tillförlitlighet som drivande faktorer. Nanostrukturerade kolbaserade 3D-material ger fördelar när de traditionella materialen kommit till gränsen av sina fysikaliska egenskaper. 

11.45 - 12.30 | Scen 3

Gabriel Skantze


Teaching robots how to conduct unbiased job interviews

Together with TNG, Furhat Robotics is developing the world's first unbiased robot recruiter. To do this, we train the robot by feeding it with validated data on how human expert recruiters should conduct unbiased job interviews objectivly. In this talk, I will talk about how social robots could help us to understand and reduce bias in the recruitment process, and how the underlying technology works.Listen to Gabriel Skantze, Chief scientist Furhat Robotics and Professor in Speech Technology at KTH.


13.15 - 14.00 | Scen 1

Mikael Ström


Mänskliga bedömningar i optimeringsprocessen med Interaktiva Evolutionära Algoritmer

Mikael Ström, Forskare, Projektledare på RISE IVF AB. När en produkt ska optimeras och man inte kan fånga objektfunktion eller konvergenskriterier i analytiska termer så är interaktiva evolutionära algoritmer ett bra alternativ. Exempel kan vara om något är estetiskt tilltalande eller om beslut ska baseras på erfarenhet i form av förtrogenhetskunskap. Två exempel kommer att beskrivas. Forskningen är finansierad av VINNOVA.

13.15 - 14.00 | Scen 2

Inission


Inission innovation award 2019

Den 27 mars 2019 avgörs den sjunde upplagan av Inission och Prevas uppmärksammade innovationstävling. Precis som tidigare erbjuds vinnaren produktionstjänster från Inission till ett värde av 1 000 000 kr och utvecklingstjänster från Prevas till ett värde av 250 000 kr. Läs mer om Inission Awards här >>

13.15 - 14.00 | Scen 3

Sara Lindmark


Better World Index (BWI), verktyget för en kompetentare framtid

Innovation, nytänkande och hållbarhetsarbete inom den tekniska tjänstesektorn. Vi lever i en föränderlig värld och för att hålla jämna steg med utvecklingen är innovation med hållbarhetstänk ett måste. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare och deras kompetens och vi tillhandahåller en bredd vad gäller teknisk expertis. Detta gör att vi i hög grad kan påverka hur produkter konstrueras och produceras för att bidra till en bättre värld. För att mäta hur väl vi bidrar till en bättre värld har vi tagit fram en egen mätmetod – Better World Index (BWI). Föreläsning med Sara Lindmark, i3tex. 


14.15 - 15.00 | Scen 1

Ulrika Engström


Använda mobil anslutning i smart tillverkning

Ulrika Engström, Ph.D., driver forskning om smart tillverkning vid Ericsson Research i Göteborg. Dr Engström var del av att starta smart tillverkning vid Ericsson Research för några år sedan.Tekn. Dr Ulrika Engström driver Ericsson Researchs forskning inom smart manufactruing i Göteborg och Västsverige. Dr Engström har över 20 års erfarenhet av industriforskning på Ericsson Research. Föredraget handlar om cellulär teknologi (4G, 5G) för smart manufacturing. Exempel på resultat från forskningsprojekt kommer ges. 

14.15 - 15.00 | Scen 2

Helene Karlsson


Tvättbar elektronik

Heléne Karlsson, RISE IVF, Forskare. Elektronik integreras i alltfler produkter, inte minst kläder. I ett pågående projekt har vi behov av att kunna tvätta kläder med inbyggd elektronik i minst 40 C. Ett antal olika skydd har provats och några klarar normala tvättcykler. Vi presenterar arbetsgång och testmetoder som utförts i projektet.

14.15 - 15.00 | Scen 3

Antti Altonen

 

Optimizing designer-developer workflow with Qt - with fast prototyping

Antti Aaltonen, Head of User Experience, The Qt Company.


15.15 - 16.00 | Scen 1

Bård Eker


Låt dig begeistras -
Bård Eker

Delta i en föreläsning om innovation, hög takt, vilja och mod. Ökad lönsamhet. Se hur Eker-systemet och deras kunder har tagit nya marknadspositioner och skapat ökad kollektiv entusiasm genom målmedveten affärsdriven innovation.

15.15 - 16.00 | Scen 2

EIG


Årets elektronikföretag & Årets nyskapade elektronikföretag i Västsverige

 Prisutdelning till årets elektronikföretag och Årets nyskapade elektronikföretag i Västsverige. Läs mer om priset här >>

15.15 - 16.00 | Scen 3

Daan Assen


The importance of capturing and digitizing tribal knowledge in manufacturing

In this session, Daan Assen (Founder & Chief Instructional Design at SwipeGuide), an expert on workflow learning and immersive training from The Netherlands, will highlight the importance of capturing and digitizing tribal knowledge in order to improve onboarding while increasing safety and saving costs in total productive management (TPM) in manufacturing. 

16.15 - 17.00 | Scen 1

Staffan Sjödin


Big Science Sweden med Chalmers Industriteknik

Big Science Sweden - Affärsmöjligheter och avancerad teknik för internationella storskaliga forskningsanläggningar. Svensk teknik och ingenjörskompetens behövs för att bygga och utveckla stora europeiska forskningsanläggningar där Sverige är medlemmar. Bernd Ketzler & Staffan Sjödin från Chalmers Industriteknik tar dig igenom denna föreläsning som skapar affärer för svensk industri. 

16.15 - 17.00 | Scen 2

Johan Hammersberg


Grafen i framtidens elektronikprodukter – i Sverige och i Europa

Chalmers Tekniska Högskola i Sverige leder det europeiska forsknings- och innovations-projektet Graphene Flagship, men hur ska vi kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som detta enorma projekt resulterar i? Johan Hammersberg, SIO Grafen och Graphene Flagship, berättar om hur flaggskeppets affärsutvecklare arbetar på europanivå och regionalnivå. Amer Ali från Graphensic kommer också att ge ett exempel på projektresultat som inom kort lanseras som ny produkt.