Match Making Arena

TNG sammanför talanger med företags kompetensbehov

Advanced Engineering- och Elektronikmässan kommer i samarbete med bemannings- och rekryteringsföretaget TNG arrangera en Match Making Area på mässorna 27 och 28 mars

TNG kommer erbjuda samtliga utställande företag på mässorna möjligheten att träffa kandidater som med hjälp av TNG:s expertis matchats mot de utställande företagens kompetensbehov.  På plats tar TNG emot besökarna och ser till att rätt parter träffas.

Alla anmälda matchas ihop och TNG koordinerar intervjuerna. 
TNG Tech kommer även ha rekryterare på plats för besökare som generellt skulle vilja diskutera sina karriärmöjligheter mot industrin.

Utöver detta kommer besökarna ha möjlighet att lyssna till TNG:s föreläsning om hur man som företag ska tänka och rekrytera med den rådande kompetensbristen och vikten av att vara transparent och lyssna in jobbsökare och våga gå utanför boen när man letar personal.