Seminars

Book your stand Subscribe to our newsletter

Thierry Geerts

Reis mee naar Digitalis, het land dat meer dan 4 miljard mensen met elkaar verbindt via het internet. Waarom zouden we vooruitgang niet omarmen? De nieuwe technologische innovaties bieden unieke kansen om onze samenleving te verbeteren.

Saskia Van Uffelen Liggende foto

Saskia Van Uffelen

Op de arbeidsmarkt van de toekomst, zullen menselijke vaardigheden cruciaal zijn. Creativiteit, innovatie en kritisch denken zullen de mens onderscheiden van de computer. Een langetermijnvisie voor het onderwijs is daarom noodzakelijk.

Katja Schipperheijn SETT

Katja Schipperheijn

Is de digitale wereld echt zo gevaarlijk? Hoe steunen we kinderen en tieners bij hun digitale opvoeding? Katja Schipperheijn helpt ouders en leraren inzicht te krijgen in de digitale wereld waarin hun kind/leerling opgroeit, en hierop in te spelen tijdens de les.

Jelle Jolles

Hoe ontwikkelt het tienerbrein zich? Welke factoren spelen hierbij een rol? Hoe moet het onderwijs hierop inspelen? Jelle Jolles geeft je inzicht in het anders zo ondoordringbare tienerbrein.