Seminars 8th of May

We have seminars both in Swedish and in English, please see below. The English seminars have English titles and vice versa.

Stage 1
08.45 - 09.00 | Breakast
09.00 - 09.45 | Seminar

frukost

Beställarkompetens - varumärkesägarnas plastutmaning

Katarina Elner-Haglund, LTH
Magnus Klügel, Axis Communications
Studenter, LTH

Stage 2
09.15 - 09.40 | Seminar
09.40 - 09.45 | Meet the Speaker

larsp

100 år av syntetiska gummimaterial
– hur ser framtiden ut?

Lars Petrén,
BU Bayer AB & SGF, Sveriges Gummitekniska Förening

Stage 1
10.00 - 10.30 | Seminar
10.30 - 10.45 | Meet the Speaker

erik

Kompetensutveckling för ett liv i frihet

Erik Lambis,
Kriminalvården


Stage 2
10.00 - 10.20 | Seminar
10.20 - 10.25 | Meet the Speaker

tarquin

Who put PP in my PE?
- Managing mixed polymers

Tarquin Crouch,
Imersys

Stage 2
10.30 - 10.55 | Seminar
10.55 - 11.00 | Meet the Speakers

trifilon

Delivering the second generation of biocomposites

Martin Lidstrand & David Sandqvist
Trifilon

Stage 1
11.00 - 11.30 | Seminar
11.30 - 11.45 | Meet the Speaker

lars

Automatisering i en ny värld

Lars Cardemar,
KUKA Robotics


Stage 2
11.00 - 11.30 | Seminar
11.30 - 11.35 | Meet the Speaker

lasse

Freeform Injection Moulding - helping injection molders do better products

Lasse Staal,
AddiFab

Stage 1
12.00 - 12.30 | Seminar
12.30 - 12.45 | Meet the Speaker

jon

Grafen-utvecklingen och möjligheten att använda grafen för att förstärka plaster i kompositmaterial

Jon Wingborg,
SIO Grafen

Stage 2
12.00 - 12.25 | Seminar
12.25 - 12.30 | Meet the Speaker

martin

Biologiskt Nedbrytbara Plaster

Martin Bohlén,
RISE


Stage 2
12.30 - 12.55 | Seminar
12.55 - 13.00 | Meet the Speaker

tonie

Substitutionscentrum - ditt stöd i kemikaliefrågor

Tonie Wickman,
RISE

Stage 2
13.00 - 13.30 | Seminar
13.30 - 13.45 | Meet the Speaker

annika

Materialåtervinning av plast och cirkulära system

Annika Boss,
RISE

Stage 1
13.30 - 14.15 | Panel discussion
14.15 - 14.30 | Meet the Speakers

debatt

Omställning till hållbar plast - vad, hur och vem

Deltagare från
GPS, SPIF, Sysav, Perstorp & LTH


Stage 2
14.00 - 14.45 | Seminar
 

bio

Bioplastics - it's a better choice

Five speakers from
Nordisk Bioplastförening

volvo

Volvo Cars Recycled Plastics Ambition 2025

Andreas Andersson & Tina Carvid,
Volvo Cars

Stage 2
15.30 - 15.55 | Seminar
15.55 - 16.00 | Meet the Speaker

allan

Post-use circular material from ocean and land

Allan Rasmussen,
Plastix Global