Fastfood & Café 2015 - Norges Varemesse, 11. - 12 February 2015

Norges største fastfood og kafémesse i 2015

Utstillere information

Messedeltakelsen kan bli den mest lønnsomme markedsføringsssatsningen dere har gjort noen gang. Men litt fantasi og en god plan før messen får dere mye høyere avkastning på investeringen enn ved de fleste andre markedsføringssatsninger.

Bare i Norden har easyFairs arrangert hundrevis av fremgangsrike messer, der mange flinke og engasjerte utstillere har satset fullt ut med velgjennomtenkte, innbydende og smarte løsninger på sine utstillinger. Med denne veiledningen vil vi vise at det også er mulig å oppnå mye med få midler. Her har vi samlet kunnskaper og erfaringer som gir utstillerne våre en optimal veiledning, full av tips, ideer og inspirasjon før messedeltakelsen.

Hallplan 2015 >>

Praktisk informasjon

Monteringstider:   
Tirsdag 10. februar  kl. 07.00 – 20.00

Åpningstider messe:
Onsdag  11. februar kl. 09.00 – 17.00
Torsdag 12. februar Kl. 09.00 – 16.00

Utstillere har adgang til hallene 1time før og etter åpningstidene i utstillingsperioden. Åpningsdagen- fra kl 07.00

Demonteringstid:
Torsdag 12. februar Kl. 16.00 – 24.00

Adkomst Norges Varemesse >>

Viktig informasjon

Teknisk bestillingsfrist: 
Torsdag 15januar 2015. Bestillinger etter denne dato vil bli belastet med 25% i tillegg til de oppsatte priser

Se Produktkatalog >>

Servicesenter: 
Vårt servicesenter står til tjeneste for deg når det gjelder bestilling av standutstyr. Servicesenteret er  lokalisert i vrimlegaten utenfor hall A.

Brannfare: 
Pga brannfare er all bruk av gass i messehallene forbudt. Vennligst les og signer vedlagte brannskjema. Etter krav fra Romerike Brannvesen skal alle utstillere signere og sende skjemaet i retur til Norges Varemesse.

Barn: 
Det er ikke tillatt for barn under 16 år i oppholde seg i hallene under montering/demontering.

Standbygging over 2,5 meter: Dette er ikke tillat!

Godshåndtering: 
For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien (for eksempel i gangene) bli fjernet på utstillers regning. Ut- og innkjøring av tomemballasje bestilles hos spedisjonsfirmaet DHL. Merk godset med  lapper som kan hentes i servicesenteret.   

Søppel: 
Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.

Teppe: 
Benytt kun armert tape godkjent av Norges Varemesse. Engangstepper skal fjernes av utstiller og skal ikke kastes i arrangørs søppelcontainer.

Kontaktinformasjon/ Tekniske spørsmål:
Teknisk konsulent
Kristian Phifer
Tel: 482 023 00
kp@messe.no

Tekniske bestillinger:
Servicesenter
NV/servicesenter  
Tel:  400 007 96  
Fax :  66 93 92 04
e-post: service@messe.no

Leveringsadresse:
Norges Varemesse
Messeveien 14
2001 Lillestrøm

Billett – inviter kunder og prospekter

easyFairs leverer så mange kostnadsfrie billetter dere måtte trenge før messen. Inviter aktuelle kunder/prospekter til standen deres ved å sende ut trykte billetter til messen. Oppfordre besøkerne til å komme til nettopp deres stand, og tilby dem noe spesielt, f.eks. et messetilbud. Gjør deres stand ekstra attraktiv, slik at kundene kommer til dere og ikke til konkurrenten. Bestill hanna.lindberg@easyFairs.com +46 31-89 45 41

 

 

My easyFairs

Når dere blir utstillere hos easyFairs, får dere automatisk en konto med påloggingsopplysninger til nettsiden for messen. Her kan dere blant annet presentere bedriften deres og legge inn produktnyheter og pressemeldinger. All denne informasjonen vises så i utstillerkatalogen for messen på nett. Her finner dere også deres personlige registreringslenke og kan registrere messemedarbeiderne deres.

User manual>>


Banners og logo

Annonser og lag eget trykt materiale før messen. easyFairs leverer messelogoen. Et tips er å sette messelogoen i e-postsignaturen deres for å spre budskapet også til de som kanskje vanligvis ikke besøker nettsiden deres. Lenk banners til:  www.easyfairs.com/norgemessene

Banner 175x200 >>

Banner 300x100 >>

Messelogoen Fastfood & Café >>

Messen har vanligvis en egen Facebook-side du kan gå inn på og like. Du kan også dele direkte via Facebook-ikonet på hjemmesiden for messen. Lenk gjerne til messen fra deres egen Facebook-side og skriv at dere deltar. Vær med på å spre budskapet om messen og del innlegg på siden deres. Gå gjerne ut med attraktive tilbud før messen for å lokke flere besøkende til nettopp deres stand. Kommuniser messedeltakelsen i alle sosiale medier dere deltar i: Facebook, Twitter, LinkedIn osv.

Inspirasjons veiledning

Inspirasjons veiledning >

Reglement