3dp-Dagen

X Meeting Point
Oslo, Norge
20. - 21/09/2017
3dp-dagen

Fullt fokus på additiv tilvirkning sammen med 3dp Norge!

Den 20 september inviterer vi deg in til en hel dags konferanse med fokus på hvordan industrien kan dra nytte av additiv tilvirkming.

Sammen med ekspertene i bransjen tar vi et helhetsgrep rundt 3d-Print der du får verdifull informasjon med 3D-printens fordeler. Du får eksempel på
hvordan det brukes i ulike bransjer og tar opp viktige spørsmål rundt investeringsstrategi, materialer, konstruksjon og kvalitetskontroll.

Delta på konferansen og la deg inspirere av smartere og mer effektiv produksjon. 

KONFERANSEPROGRAM

Vi oppdaterer programmet fortløpende med flere spennende foredragsholdere. Hold utkikk på konferansesiden og i våre utsendelser.

Tom Horntvedt, Avdelingssjef engineering, Fosstech

Fosstech – mekanisk bedrift og 3d-print

Vestfold-bedriften FossTech bedriver mekanisk produksjon basert på dreiing og fresing, elektromekanisk sammenstilling samt produksjon av kabler og connectorer. Det siste året har de investert mye i teknologi og kompetanse for 3D-printing. FossTechs erfaring er at vellykket 3D-printing forutsetter at man tenker 3D-printing helt fra designfasen.

– Da oppnår vi kortere ”time to market” enn ved tradisjonell produktutvikling. Samtidig ser vi at 3D-printing gjør det mulig å produsere mindre serier, eksempelvis 5 til 10 enheter, oppdrag vi tidligere ikke var konkurransedyktige på, sier Tom Horntvedt.

Taler: Tom Horntvedt, Avdelingssjef engineering, Fosstech

Oliver Barrowclough

Workflow og design software for additiv tilvirkning

CAxMan – Computer Aided Technologies for Additve Manufacturing er rettet mot analysebasert design for additiv tilvirkning. CAxMan utvikler skytjenester rettet mot design og simulering innen additiv produksjon. Foredraget vil fokusere på CAxMan resultater så langt og videre planer i CAxMan. EUs utlysninger innen Factories of the Future gir muligheter for norsk industri med interesse for additivt tilvirkning til å delta i utfordrende prosjekter sammen med europeisk industri og forskning.

Taler: Dr. Oliver Barrowclough, Research Scientist, SINTEF Digital

Knut richard kvisterud

Addform – 3d-printing av forminnsatser for sprøytestøping

Hovedmålet med prosjektet «AddForm» er å utvikle robuste og innovative metoder for bruk av additive (3D-print) forminnsatser til sprøytestøping, slik at kundene med slike forminnsatser kan redusere kostnader og tidsbruk i produktutviklingsfasen, og også bruke slike forminnsatser i relevant småserieproduksjon.

Taler: Knut Richard Kviserud, utviklingssjef, AS OM BE Plast

Didrik Sörlie

3D-printing av metalldeler

Tronrud Engineering har gjennom flere år ligget i tet med 3D-printing i metall, og har gjort store investeringer de siste årene for å kunne printe avanserte deler og komponenter i titan, stål, aluminiun og inkonell. Didrik Sørlie er utdannet børsemaker og til daglig AM-operatør hos Tronrud Engineering. Han forteller hvilke erfaringer de har gjort siden 2011, og hvilke forutsetninger som gjelder for å lykkes med 3D-printing av metalldeler.

Taler: Didrik Sørlie

Ole Stromstad Gunnar Ostensen

Modeller, prototyper og støping på Nordic 3D

• 3D printing før og nå, utviklingen med nye fremstilingsmetoder og bruk i industri.

• Bruk ved design, arkitektur, sp segment og verifisering.

• Prototyper til bruk i stedet for vanlig fremstilling, til støping, 2-komponent eller sprøytestøping.

                                            • Materialer, plast, gips og matvaregodkjent.

                                           Taler: Ole Strømstad, daglig leder, og Odd Gunnar Østensen, Styreformann, Nordic 3D

Matt Jones

3d printed jigs, fixtures and tooling

Some of the most used tools in manufacturing can easily be 3d printed. Jigs and fixtures are traditionally manufactured in metal, but by 3d printing them in plastic on an inhouse 3d printer, you not only save valuable time, but you also cut costs that rapidly will give you a good ROI.*

Speaker: Matt Jones, Stratasys

* this seminar will be held in english