Exposantencataloog

SIGMA FEDERATION

SIGMA FEDERATION

3.124H

1140 Bruxelles
Belgium
www.sigmafederation.be

SIGMA is al vele jaren de bevoorrechte gesprekspartner in de sector van materieel voor Burgerlijke Bouw, Bouw en Goederenbehandeling.
De beroepsvereniging biedt een dynamisch discussieforum en is een sectoraal overlegplatform bij uitstek. In eerste instantie zijn de vergaderingen een trefpunt waar de leden elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijke problematieken kunnen aankaarten.

Producten