Exposantencataloog

Moviecation Productions

Moviecation Productions

3.087B

2000 ANTWERPEN
Belgium
www.moviecationproductions.com

Moviecation Productions heeft als specialiteit het omzetten van alle soorten van opleiding naar video-format. Het concept is opgestart in september 2017 onder de leiding van CEO Naomi Cotteleer vanuit de overtuiging dat de toekomst van ‘leren’ video-based zal zijn.

Waar men in de Verenigde Staten en Canada al verschillende jaren video-learning via smartphone toepast, en dus ook de possitieve effecten ervan kan meten, is er in Europa nog een enorme achterstand in te halen op dit vlak. Daar wil Moviecation Productions mee aan de frontlijn staan, vooral omdat de voordelen van dergelijke concepten zo groot zijn. Voordelen die ook door de transportsector gewaardeerd zullen worden.

Elke werknemer binnen de transportsector heeft specifieke kennis nodig om z’n job goed, veilig en rendabel uit te voeren en dat beperkt zich niet enkel tot de chauffeurs.
Het verschil tussen een job wel of niet goed uitvoeren zit hem meestal in de kennis en ervaring van de medewerkers. Opleidingen in video-format zijn een perfecte manier om kennis over te dragen naar medewerkers of om gegeven opleidingen te herhalen tot ze werkelijk in de hoofden van de medewerkers doordringen is.

De voordelen van dergelijke video-based opleidingen zijn legio, zoals bijvoorbeeld:

• Eens uw kennis is omgezet in video-format kan je deze steeds opnieuw hergebruiken, zowel bij nieuwe werknemers als voor herhalings-momenten
• Kennis in video-format kan op eender welke ‘device’ bekeken worden en leent zich ideaal voor training via smartphone
• Met een professionele voice-over kan een opleiding al snel en erg betaalbaar omgezet worden naar andere talen
• Iedereen binnen het bedrijf of binnen dezelfde functie heeft dezelfde informatie gekregen, er is dus een uniforme manier van werken

Vanuit verschillende cases uit buiten- en binnenland kan Moviecation Productions aantonen dat bedrijven veel veiliger en rendabeler worden door het inzetten van dergelijke opleidings-trajecten. Hieronder enkele indrukwekkende cijfer-voorbeelden:

• -80% in opleidingstijd bij onboarding van nieuwe medewerkers (project Lints)
• -54% vermindering aan arbeidsongevallen (ref. Walmart magazijnen)
• +26% verbetering van de rendabiliteit (onderzoek MIT naar digital transformation)
• +90% vrijwillige deelname aan smartphone-training (bron: Northgate)

Dergelijke projecten zijn misschien niet altijd mogelijk voor kleinere transporteurs met enkele 10-tallen medewerkers, maar vanaf 50 à 100 medewerkers is er een gegarandeerde verbetering van de veiligheid, opvolgen van processen en algemene rendabiliteit en zal een dergelijke investering zich heel snel terugbetalen.

In co-creation kunnen wij uw kennis op een leuke en creatieve manier omzetten in het leer-fomaat van de toekomst, het video-format. Dit voor een erg interessante prijs, perfect afgestemd op uw bedrijf.

Heeft u interesse, kom dan zeker langs op onze stand, of contacteer ons via naomi@moviecationproductions.com