Exposantencataloog

Multimodaal.Vlaanderen

Multimodaal.Vlaanderen

5.010

2600 Antwerpen (Berchem)
Belgium
www.multimodaal.vlaanderen

In haar strijd tegen de toenemende files in Vlaanderen, besliste de Vlaamse regering medio 2017, om Multimodaal.Vlaanderen op te richten in de schoot van VIL.

Dit adviesbureau heeft als missie om bij bedrijven een mental shift op gang te brengen door hen te sensibiliseren, te informeren en te begeleiden bij het zoeken naar meer efficiënte en duurzamere transportoplossingen die haalbaar en tegelijk betaalbaar zijn.

Als objectieve en modus neutrale expert in goederenvervoer analyseert Multimodaal.Vlaanderen bestaande goederenstromen en stelt alternatieven voor die bijdragen tot een efficiënter gebruik van alle beschikbare capaciteit en infrastructuur. Daarbij gaat aandacht naar de modal shift, maar worden evenzeer de opportuniteiten voor nachttransport en verdere efficiëntieverbetering van het wegvervoer onderzocht.