Exposantencataloog

Flows

Flows

3.124A

2000 Antwerpen
Belgium
www.flows.be

Wereldwijd zijn goederenstromen voortdurend in beweging. 24 uur op 7, op alle zeeën en continenten. Flows brengt die stromen in kaart. Snel, helder en met kennis van zaken. We brengen het laatste nieuws uit de wereld van trade, shipping, logistics en transport. Met een blik van 360° belichten we belangrijke gebeurtenissen en trends, die meer dan eens onze lokale logistieke activiteiten beïnvloeden. Zodat u steeds mee bent, onderlinge verbanden ziet en nieuwe mogelijkheden ontdekt.
Flows brengt ook mensen samen. Als sectorbreed platform verbindt Flows iedereen die betrokken is bij supply chain-activiteiten in Vlaanderen. Met een levendige, actieve gemeenschap als resultaat. Een service aan de gemeenschap ook, waar kennisdeling en dialoog vooropstaan.
Laat een stroom van kennis en kansen dus niet aan u voorbijgaan. Kies voor Flows, de referentie voor wie wil bijblijven in de snel draaiende wereld van trade, shipping, logistics en transport.