Exposantencataloog

AGO Jobs & HR

AGO Jobs & HR

4.017

8500 Kortrijk
Belgium
www.ago.jobs

AGO Jobs & HR heeft een uitgebreid en landelijk verspreid netwerk van kantoren. Om u een nog betere
dienstverlening te kunnen garanderen, zijn er binnen ons kantorennet verschillende gespecialiseerde divisies.
Onze medewerkers hebben elk een specifieke kennis en ervaring binnen hun vakgebied. Dat maakt ze onderling
verschillend, hoewel één zaak hen bindt: ze spreken ùw taal. En dat op een open, oprechte en constructieve manier.