Exposantencataloog

Intervest Offices & Warehouses

Intervest Offices & Warehouses

4.163

2600 Berchem
Belgium
www.intervest.be

Intervest is een beursgenoteerde vastgoedvennootschap actief in de markt van kantoren en logistiek vastgoed, met een groeiende vastgoedportefeuille van momenteel in totaal bijna € 900 miljoen.
De vennootschap legt zich toe op het creëren van inspirerende kantooromgevingen en strategische gelegen clusters van logistieke sites met multi-modale toegang.
Intervest levert haar klanten toegevoegde waarde door haar grondige kennis van hun operaties en haar lokale aanwezigheid. Het beheer van het vastgoed is in handen van een eigen team van bijna 50 mensen gebaseerd in het hoofdkwartier in Antwerpen.
De vastgoedportefeuille is geografisch geconcentreerd met 235.000 m² kantoren in de
Antwerpen – Brussel - Leuven regio, 590.000 m² magazijnen langs de 3 voornaamste logistieke corridors in Vlaanderen en 250.000 m² magazijnen langs 2 corridors in het zuiden van Nederland. Zo kan Intervest maximaal inspelen op de behoeften van haar klant. (cijfers op 31 maart 2019)

Producten