Exposantencataloog

Hazgo Belgium bvba

Hazgo Belgium bvba

1.040

1830 Machelen
Belgium
http://www.hazgo.com/

Hazgo is gespecialiseerd in een niche van de logistieke sector, namelijk het vervoer van gevaarlijke
goederen. De voornaamste activiteit van Hazgo is het conform maken, volgens de geldende
wetgeving, van zendingen die gevaarlijke stoffen bevatten. Hazgo zorgt ervoor dat de zendingen van
de klant voldoet aan de opgelegde normen en eisen van IATA, ADR, IMCO of RID. Er wordt een
totaalpakket aangeboden, de eventuele herverpakkingen, labeling en het opmaken van de nodige
transportdocumenten. De zending kan dan zorgeloos vervoerd worden en voldoet aan de wettelijke
normen.