Exposantencataloog

Stream Software NV

Stream Software NV

4.004

2600 Berchem
Belgium
www.streamsoftware.be

Stream Software levert kwaliteitssoftware en diensten voor de logistieke en douanesector met de nadruk op verbetering van operationele en financiële efficiëntie van de systemen.
Stream Software implementeert software op een pragmatische manier in functie van de doelstellingen van de klant, zowel op korte en lange termijn.
Om dit te bereiken beschikt Stream Software over een team van specialisten die hun informaticakennis combineren met een grondige functionele kennis op het gebied van logistiek en douane.

Producten

Productnieuws

 • De Flow control mogelijkheden van de Integrated Logistics Streamliner verhogen de efficiëntie.

  De efficiëntie binnen uw organisatie wordt veelal bepaald door de manier hoe de bedrijfsprocessen worden ingericht. Software is daar een belangrijk sturende factor. De Integrated Logistics Streamliner (ILS) is de softwareoplossing van Stream Software voor logistieke bedrijven. Het laat toe om logistieke flows administratief te beheren.

  De Forwarders’ assist begeleidt de gebruikers in het afhandelen van de processtappen. Het business proces wordt door de ervaren gebruiker aan het systeem aangeleerd. Elke stap kan op het juiste moment onder een specifieke conditie worden uitgevoerd als een voorstel door de Forwarders' assist, maar eens er voldoende ervaring is opgebouwd met het systeem kan het verder volautomatisch lopen.

  De Forwarders’ assist beschikt, bij elke stap, over de mogelijkheid controles op correctheid en volledigheid uit te voeren. Het geeft een verhoging van de operationele efficiëntie voor elk bedrijfsproces en voor elke eindklant.

  Wenst u hier meer over te weten, contacteer het Sales Team (st@streamsoftware.be) bij Stream Software.

 • Visietekst Community Systems AADA

  Op 10 juli 2019 lichtte douane zijn visie betreffende community systems toe op een infosessie van het Nationaal Forum. Het is duidelijk dat douane een katalysator wil zijn in de ontwikkeling en uitbouw van de community systems, het delen van (ook douane gerelateerde) data kan de ganse supply chain immers enkel ten goede komen.
  Concreet wil douane de communicatie binnen de grote (lucht)havens verplicht laten verlopen via de community systems die aldaar ontwikkeld zijn. De grote zeehavens Antwerpen, Zeebrugge en Gent, alsook de luchthavens Zaventem en Bierset vallen binnen scope. Tevens is het belangrijk te melden dat in een eerste fase enkel onderstaande procedures behartigd zullen worden:
  Proces Binnenbrengen: o Summiere aangifte bij binnenbrengen (art. 127, lid 7, UCC) o Kennisgeving van aankomst (art. 133, lid 2, UCC) o Aanbrengen van goederen bij de douane (art. 190, IA) o Aangifte tot tijdelijke opslag (art. 145, lid 6, UCC) Proces Uitgaan: o Summiere aangifte bij uitgaan (art. 271, lid 3, UCC) o Mededelen van het uitgaan van de goederen aan het douanekantoor van uitgang (art. 332, lid 5, IA)
  De in- en uitvoeraangiften vallen in deze eerste fase buiten scope.
  Het opgestelde visiedocument is nog een draft, en het één en ander dient nog uitgewerkt of uitgeklaard te worden. Het geeft echter wel duidelijk aan welk pad douane in de toekomst wil gaan bewandelen. Stream Software volgt het geheel uiteraard kort op. Eens er duidelijkheid is naar de verdere gedetailleerde uitwerking zullen ook wij onze stoel aan de tafel schuiven, om een passende oplossing te integreren.

 • EiDR - globalisatie: Regeling 42 verboden

  De globalisatie kan niet meer worden toegepast voor het in het vrije verkeer brengen door middel van een gelijktijdige aangifte voor het vrije verkeer en tot verbruik van goederen die vrijgesteld zijn van de btw (artikel 150, lid 3, a UCC DA). Concreet betekent dit dat er voor invoer onder de regeling 42 geen toelating voor EiDR en dus voor globalisatie kan worden verleend.

  De Algemene Administratie van de Fiscaliteit laat toe, onder bepaalde voorwaarden, in de vergunning EiDR (inschrijving in de administratie van de aangever) voor globalisatie bij invoer de regeling 40 toe te passen in plaats van de regeling 42.

  De voorwaarden waaronder deze alternatieve aangifteprocedure mag worden toegepast zijn de volgende:
  - In de vergunning EiDR moet verplicht globalisatie worden toegepast.
  - Er moeten ten minste 5 inschrijvingen in de administratie van de aangever zijn per globalisatieperiode die door een intracommunautaire levering worden gevolgd.

  Er moet echter ook een onderscheid worden gemaakt naargelang de hoedanigheid van de vergunninghouder EiDR:
  - De vergunninghouder EiDR is dezelfde persoon als de invoerder van de goederen: mag de regeling 40 toepassen wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan is.
  - De vergunninghouder EiDR is niet dezelfde persoon als de invoerder van de goederen: bv. een douane-expediteur, de twee voorwaarden moeten worden beoordeeld in hoofde van elk afzonderlijke invoerder in naam van wie de vergunninghouder EiDR handelt.

  Let wel: bij transactionele aangiften (aangiften per zending) en het betreft een intracommunautaire levering (de levering is in een EU-lidstaat buiten België) blijft het gebruik van de regeling 42 verplicht.

  Meer uitleg vind je hier: https://www.naforna.be/nl/nieuws/20052019-eidr-en-douaneregeling-42