easyfairs

Exposantencatalogus

Dutch TechZone

Dutch TechZone

2.102

7800RA Emmen
Netherlands
www.dutchtechzone.nl

In de Dutch TechZone werken bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten in de regio Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen samen aan een economisch sterke regio. Onderling verbonden door de specialistische en hoogwaardige (maak)industrie en logistiek die de regio rijk is. Een industriële topregio, mogelijk gemaakt door excellent vakmanschap en topengineering. Wij presenteren graag de kansen voor uw bedrijf in onze regio!

Producten

Productnieuws

 • Op weg naar de meest innovatieve corridor van Noordwest Europa

  Op weg naar de meest innovatieve corridor van Noordwest Europa in de periode 2018 -2028. Dat is het doel van negentien samenwerkende Nederlandse en Duitse partijen uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs langs de E233. Het gaat over vernieuwende technologie, over de infrastructuur van morgen, over mensen en samenwerken. Van Hoogeveen tot en met Cloppenburg.
  Op welke manier kunnen we als Nederlands-Duitse regio van het hele gebied langs de E233 samen de meest innovatieve corridor maken van heel Noordwest Europa, waar het gaat om wegverkeer en logistiek, spoor-, water-, en kort afstand luchttransport? En kunnen we van de E233 als weg tussen Hoogeveen en Cloppenburg een testroute maken voor allerlei vernieuwingen op het gebied van mobiliteit en gebruik van nieuwe vormen van aandrijving, zoals elektrisch rijden en rijdend opladen, of rijden op waterstof?

  De negentien samenwerkende partijen belegden op 12 april 2018 aan de E233, in Emmen een inspiratiebijeenkomst. Aanleiding was 10 jaar autosnelweg A37. Grote aanjager in toekomstgericht en grensverleggend denken was de internationaal veel gevraagde kunstenaar, uitvinder en visionair Daan Roosegaarde, Hij nam de bijna 200 aanwezigen mee in zijn ideeënwereld en liet zijn gehoor ‘omdenken’. Dat deed hij voorafgegaan door Markus Honnigfort, burgemeester van de Duitse gemeente Haren en directeur van Eurohafen Emsland GmbH. Dat is de net over de grens gelegen diepwaterhaven tussen Haren en Meppen. Honnigfort schetste aan de hand van grote kaarten de centrale ligging van het gebied Hoogeveen-Cloppenburg ten opzichte van de grote economische kernzones in Nederland, Noord-Duitsland en het Ruhrgebiet, met de E233 en de Autobahn A31 als slagaders van de economie en de Eurohafen Emsland als centrale omslagplaats voor massagoederen over water.

  De kansen zijn er, was aan het eind van de bijeenkomst de gedeelde conclusie en de sterke wil om het samen te doen is er ook. De kansen moeten de komende jaren samen verzilverd worden en de nieuwste technologische ontwikkelingen moeten we actief opzoeken en proberen te integreren. En de Dutch TechZone regio moet nadrukkelijker op de kaart komen. het vooruitstrevende denken, de vele ruimte, de uitstekende internationale bereikbaarheid via water, Nederlands en Duits spoor en via de weg, staan hierbij centraal. Net als het uitstekende werk- en leefklimaat.

  https://a37-e233.eu/a37-e233-op-weg-naar-de-meest-...

 • Kansrijke oplossingen om regio versneld te versterken

  De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio versneld te versterken in de periode tot 2030. Een sterke, innovatieve regio waar het goed wonen, werken en leven is. Vandaag presenteerden zij het voorstel voor een Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het Rijk wordt gevraagd om aangepaste wet- en regelgeving, de uitwisseling van kennis en een investering van 40 miljoen euro.

  De grensregio Zuid- en Oost-Drenthe heeft veel potentie en kansen, maar kent ook grote sociaaleconomische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied.

  Met het voorstel voor de Regio Deal vragen de partijen het Rijk om bij te dragen aan een versnelde duurzame versterking van de economische structuur in de regio. Het gaat om drie pijlers: Werken, Wonen en Welzijn. Belangrijke aandachtspunten binnen de pijlers zijn onder meer arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en zorg. Energietransitie, een betere fysieke digitale bereikbaarheid en een inclusieve samenleving lopen als rode draad door alle pijlers heen.
  Het kabinet heeft regio’s uitgenodigd om via Regio Deals partnerschappen voor regionale opgaven te sluiten met het Rijk. In het najaar weten de partijen of het Rijk daadwerkelijk een Regio Deal van het voorstel maakt. Bij een positieve reactie wordt de Regio Deal samen met maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners verder uitgewerkt.

  Meerdere Regio Deals vanuit Drenthe
  Vanuit Drenthe zijn meerdere Regio Deals ingediend bij het Rijk. Gedeputeerde Staten geven de prioriteit aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Naast de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe heeft de provincie Drenthe onlangs de Regio Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw’ ingediend met de provincies Fryslân en Groningen.

  Daarnaast is samen met alle Drentse Gemeenten een Regio Deal ‘Vitale Vakantieparken’ ingediend. In het voorjaar is hiervoor een actieprogramma ontwikkeld. Doel is om het aantal niet-vitale vakantieparken te halveren.

  De provincie Drenthe is tevens partner in het voorstel voor de Regio Deal ‘Retailagenda – kennis van regionale transitie’, samen met Retailland, provincie Fryslân, gemeente Bodegraven en regio Twente. Dit is een voorstel voor een strategisch vastgoedfonds.

  Tot slot heeft het college steun uitgesproken voor de Regio Deal ‘HollandCity – grenzeloze gastvrijheid in Giethoorn?’ van de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met de Regio Zwolle en de provincie Overijssel. Datzelfde geldt ook voor de Regio Deal Human Capital Agenda ‘Investeren in mensen 2019 – 2022’ die is voorbereid door de gemeente Zwolle namens de Regio Zwolle. Met deelname van de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld.

  https://dutchtechzone.nl/kansrijke-oplossingen-om-...

 • Kick-off Export Carrousel Drenthe

  Bij Hogeschool NHL Stenden heeft vandaag de kick-off van de Export Carrousel Drenthe “Grenzeloos groeien met export” plaatsgevonden. Jan Jacob Hilberdink van Kennispoort Drenthe deed dit symbolisch door een wereldbol een “kick” te geven.

  De Export Carrousel Drenthe is een initiatief van de provincie Drenthe, Kennispoort Drenthe, Ik Ben Drents Ondernemer en NHL Stenden. Middels dit plan gaan 44 studenten als onderdeel van hun studie International Business bij NHL Stenden een exportplan ontwikkelen voor bedrijven uit de regio. De studenten worden in dit project bijgestaan door professionals.

  https://dutchtechzone.nl/kick-off-export-carrousel...

 • Een speciale campagne moet logistiek ondernemers naar het Noorden en Dutch TechZone lokken

  ‘Top Dutch Logistics’ zoals de actie heet is geïnitieerd door een stuurgroep die denkt dat distributiecentra en transportbedrijven de drie noordelijke provincies veel werkgelegenheid kunnen brengen. De sector is in Noord-Brabant en Limburg zo sterk vertegenwoordigd dat hij daar geen personeel meer kan krijgen.

  Mbo
  ,,Bij die bedrijven werken vooral veel mensen met mbo 2 of 3. Daarvan hebben we er hier in Noord-Nederland heel veel”, zegt Gerard Kremer. Hij vertegenwoordigt VNO-NCW in de stuurgroep, waar verder vertegenwoordigers in zitten van onder meer Koopman Logistics (Groningen), Graaco (Coevorden), Husa Logistics (Veendam), Lubbers Logistics (Schoonebeek) en Portena Logistiek (Heerenveen).

  Aantrekkelijk
  Volgens het gezelschap is het Noorden een aantrekkelijk landsdeel voor de sector. Kremer: ,,We hebben een goede infrastructuur, betaalbare grond, goede it-bedrijven en voldoende "betrouwbaar" personeel. Bovendien hebben de Rijksuniversiteit en Hoge scholen veel kennis over de sector.”

  Rotterdam
  Het is de ambitie Rotterdam ‘te verlossen’ van het probleem dat de goederenoverslag in de havenstad meer uitdijt dan goed voor hem is. ,,Waarom maken we tussen Rotterdam en Noord-Nederland geen rolverdeling?” Hij hoopt bovendien dat de online-bedrijven in de drie noordelijke provincies hun goederen verzenden door distributiecentra in het eigen landsdeel ‘in plaats van in Nieuwegein’. De regio Dutch TechZone (Gemeente Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen) is hiervoor erg geschikt.

  Tesla
  De groep Top Dutch werd onder meer bekend voor de onorthodoxe campagne om autofabrikant Tesla te verleiden zich in het Noorden vestigen. Kremer: ,,Ik hou erg van die manier van campagne voeren; niet dat saaie. We gaan Nederland als het ware wakker schudden met het verhaal dat we te vertellen hebben.”