easyfairs

Exposantencatalogus

Praxas

Praxas

4.201

4815PR Breda
Netherlands
http://www.praxas.com

Praxas heeft één doel: het voorkomen van derving. Als expert op het gebied van het beschermen van goederen in de logistieke keten doet Praxas er alles aan om derving tegen te gaan. Temperatuur, vocht, breuk, schimmel en diefstal vormen een risico voor producten in de distributieketen. Praxas brengt risico en oplossing bij elkaar door algehele bewustwording van risico's te creëren en inzicht te geven in uw logistieke keten door onder andere het uitvoeren van de ketentest. Daarbij heeft Praxas in de transportbranche reeds bewezen de dervingsgraad terug te kunnen brengen door het toepassen van de meest geschikte combinatie van beschermings- en controlemiddelen. Met alle positieve gevolgen van dien: een tevreden eindklant, efficiënter werken met onder aan de streep een hoger rendement.

Producten

Productnieuws

 • De impact van tarmac temperaturen op goederentransport

  Wanneer de temperatuur gedurende de zomerperiode flink kan oplopen, neemt ook het risico op derving van temperatuurgevoelige producten in de distributieketen toe. Temperatuurschommelingen zorgen ervoor dat de kwaliteit van deze goederen wordt aangetast, met een hoog dervingspercentage als gevolg. Deze temperatuurschommelingen worden niet alleen veroorzaakt door de weerscondities. De temperatuur van het asfalt kan op warme dagen namelijk aanzienlijk hoger zijn dan de luchttemperatuur. Op westelijke luchthavens zijn metingen verricht, en we concludeerden dat wanneer de buitenlucht een temperatuur van +28 °C heeft, dit kan leiden tot een asfalttemperatuur van maar liefst +55 °C.

  Dit is een aanzienlijk temperatuurverschil van bijna 30 °C, veroorzaakt door de warmte die het asfalt vasthoudt na directe zonnestraling.
  Laden en lossen op de luchthaven vindt veelal plaats op asfalt en het is ook niet ongebruikelijk dat pallets of goederen soms een tijdje buiten het vliegtuig of de loods worden geplaatst. Hierdoor wordt het temperatuurrisico alleen nog maar meer verhoogd en is het advies om voorzorgsmaatregelen te nemen.

  Bescherm goederen met Cargo Covers
  Onbeschermde lading wordt dagelijks blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Het risico op schade is hierdoor zeer hoog en kan met de juiste maatregelen worden gereduceerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door toepassing van speciale beschermhoezen, cargo covers, die over de lading worden getrokken en de bescherming bieden die nodig is om het product van goede kwaliteit af te leveren bij de eindklant.

  De cargo covers beschermen tegen blootstelling aan niet te beïnvloeden omgevingscondities, zoals temperatuur. Vele organisaties passen ze al toe tijdens het transport van temperatuurgevoelige producten zoals medicijnen en voedingsmiddelen. Cargo covers vertragen het effect van warme weersomstandigheden en houden de temperatuur in de cover stabiel.

  Combinatie van top cover en base
  Desondanks zal het een uitdaging blijven om het warmte-effect van bijvoorbeeld asfalt tegen te houden. De beste oplossing in deze is dan het toepassen van zowel een top cover als een base (bodem). Waar de base bescherming biedt tegen de hoge asfalttemperaturen, beschermt de cover tegen directe straling van de zon.

  Meer informatie
  Wilt u meer weten over de impact van temperatuurschommelingen op uw (lucht)vracht? Aarzel dan niet om contact op te nemen met cargo cover specialist Bart Verduin. Vanuit zijn expertise en doel om 0% derving te realiseren helpt hij u te voorkomen dat uw goederen beschadigd raken door de invloed van temperatuur.

  https://www.praxas.com/nl-nl/Over-Praxas/Nieuws/ID...

 • Ketenbrede logistieke aanpak is de oplossing voor derving

  Schade tijdens transport en opslag, veroorzaakt door vocht, breuk, schimmel, ethyleen, temperatuurschommelingen, diefstal of verlies, is geen onbekend fenomeen binnen de sector Transport & Logistiek. Goederen worden in de distributieketen voortdurend blootgesteld aan verschillende risico’s, waar ze niet altijd tegen bestand zijn. Het blijft daarom een grote uitdaging om transporten dusdanig te organiseren dat producten uiteindelijk schadeloos bij de eindgebruiker terecht komen. Nu valt af te vragen of dit slechts een kwestie is van aansprakelijkheid en wettelijke richtlijnen en op welke wijze de vervoerder, dan wel de verzender, verzekerd is tegen beschadiging of verlies van goederen tijdens het transport. Bob van Velden, oprichter en directeur van Praxas, denkt van niet.

  "Een beschadigd of verloren product kent meerderde nadelen. Te denken valt aan de impact op de ketenefficiëntie, wanneer goederen niet volgens planning arriveren bij de eindklant en het traject opnieuw moet worden ingezet. De afwikkeling bij de verzekeringsmaatschappij, ook een kwestie van tijd en geld. In beide gevallen wordt weer een deel van die kostbare capaciteit gevraagd, die wat mij betreft beter kan worden besteed”, aldus Bob van Velden. “Bovendien”, geeft hij aan, “is de kans groot dat in het geval van een beschadigd of verloren transport, de eindklant ontevreden is. Hij heeft zijn zending immers niet, te laat, of beschadigd ontvangen. Dit kan van invloed zijn op de samenwerking in de toekomst.”

  Praxas voorkomt derving
  Praxas heeft een heel duidelijk doel, en dat is het voorkomen van derving. Hierbij wordt met name ingezoomd op het begin van de distributieketen. Waar bij veel organisaties pas iets wordt gedaan als het leed is geschied, kijkt Praxas voorafgaand aan het transport naar de mogelijke risico’s in de keten en adviseert bedrijven over de toe te passen oplossingen die derving zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Dit doet Praxas al ruim 15 jaar, binnen een grote variëteit aan sectoren die stuk voor stuk te maken hebben met een logistieke uitdaging als het gaat om transportrisico’s als vocht, temperatuur, schimmel, ethyleen, breuk en diefstal.

  Keteninzicht creëert bewustwording
  Samen met de klant analyseert Praxas de distributieketen van A tot Z om de knelpunten te kunnen bepalen. Waar wordt een specifiek transport het meest blootgesteld aan welke risico’s? En welke gevolgen zijn er? Voor de leverancier, maar ook voor de transporteur en de uiteindelijke ontvanger. Veel bedrijven zijn zich niet 100% bewust van de risico’s en de gevolgen wanneer hun goederen aan deze risico’s worden blootgesteld. Praxas kijkt dan ook altijd naar het waardeverlies wanneer derving of verlies optreedt. Dit is vaak groter dan men denkt.

  “Vaak wordt gekeken naar het verlies van de goederen zelf, maar wordt de verkoopwaarde van de producten vergeten. De bewustwording die Praxas creëert geeft bij de klant vaak een andere kijk op het organiseren van een (kosten)efficiënte keten. Voorkomen is namelijk beter dan genezen”, zegt Bob van Velden.

  Variëteit aan oplossingen
  Hoewel Praxas een grote diversiteit aan oplossingen kan bieden, zijn er een oplossingen die zich reeds hebben bewezen in de sector.
  Zo speelt Praxas in op veiligheidsrisico’s als diefstal en verlies met een innovatief track & trace systeem dat real-time inzicht geeft in de locatie van een transport, maar daarnaast ook zaken als temperatuur, licht, luchtvochtigheid en schokken detecteert. Het systeem wordt continu doorontwikkeld zodat het perfect blijft aansluiten aan de behoeften van de markt.

  Vocht in een container is een risico dat veelvuldig voorkomt en grote gevolgen kan hebben. Praxas levert een speciale containerisolatie die de kans dat producten door condens beschadigen verkleint. Ook het assortiment aan droogmiddelen zorgt ervoor dat vocht uit de container wordt onttrokken zodat schade wordt voorkomen.

  Speciaal voor luchttransporten biedt Praxas hoezen die strak over een pallet kan worden getrokken, en die met name wordt toegepast op temperatuurgevoelige producten en producten met een beperkte houdbaarheid. Farmaceutische bedrijven en luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld zijn al enthousiast over de bewezen prestaties en maken er dankbaar gebruik van.

  En dit is nog maar een klein deel van de oplossingen die Praxas biedt binnen de logistieke sector. Teneinde derving te voorkomen, gaat Praxas dagelijks met haar klanten in gesprek over het optimaliseren van de distributieketen. Geen keten is hetzelfde, en met de kennis die Praxas in huis heeft weet zij altijd de meest passende oplossing te bieden.

  Transport & Logistics 17-19 oktober Antwerpen
  Van 17 tot en met 19 oktober 2017 kunt u Praxas vinden op de vakbeurs Transport & Logistics in Antwerp Expo te Antwerpen. Hier vertellen de Praxas medewerkers u meer over keteninzicht en ketenoptimalisatie én kunt u bovengenoemde oplossingen live aanschouwen. Bovendien maakt u kans op een helikoptervlucht boven de Haven van Antwerpen.

  We protect your shipment!

  Meer informatie?
  www.praxas.com
  info@praxas.com
  Hal 1, Stand 1.058

  https://www.praxas.com/nl-nl/Over-Praxas/Nieuws/ID...

 • Goederen beschadigd tijdens transport: wie is verantwoordelijk?

  Er is onderweg iets fout gegaan. Een groot deel van de goederen is beschadigd geraakt en kan niet meer worden geleverd aan de eindklant. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn en het is vaak ingewikkeld te bepalen waar de fout nu eigenlijk ligt. Ligt deze bij de eigenaar van het product? Of bij de transporteur? Of de verzekeraar? Meestal wordt dit vastgelegd in de incoterms, echter is er nog vaak sprake van grijze gebieden. Het is immers niet altijd duidelijk waar de schade is ontstaan. Hoe dan ook, het is belangrijk dat de situatie zo goed mogelijk wordt opgelost. Dit gebeurt doorgaans in de vorm van een schadeclaim, wat veel tijd en dus ook geld kost. Stelt u zich eens voor dat het risico, dat er onderweg iets fout gaat, sterk kan worden gereduceerd? Dat de goederen van goede kwaliteit bij de tevreden eindklant arriveren? Er geen ingewikkelde en dure schadeclaims hoeven te worden ingediend?

  Het begin van de keten

  Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om een paar stappen terug te nemen. Naar het begin van de keten. Bepaal met welke risico’s u te maken kunt krijgen. Op welke wijze worden de goederen vervoerd? Hoe zijn de goederen verpakt? Worden ze per container vervoerd? In welke conditie verkeert deze container? Zijn de pallets waarop de goederen worden vervoerd buiten opgeslagen? In welke klimaatzones vindt het transport plaats? En dit zijn nog maar een paar vragen die u kunt stellen om erachter te komen onder welke omstandigheden de goederen de keten doorlopen. Deze zijn namelijk van grote invloed op de wijze waarop de goederen op de eindbestemming aankomen. Vocht, schimmel, corrosie, stank, derving… allerlei problemen die ertoe leiden dat de ontvanger ontevreden is omdat hij op een nieuw transport moet wachten en zijn klant wellicht weer moet teleurstellen. Die tijd en geld kosten omdat de beschadigde producten verwerkt moeten worden en de container gereinigd. Omdat er een uitgebreide schadeclaim ingediend moet worden, als al duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid voor dit beschadigde transport wordt neergelegd.

  0% derving in 2050

  Wij van Praxas vinden dit onnodig en om die reden werken wij vanuit een visie die we als basis hanteren in alles wat we doen: 0% derving in 2050. Ambitieus? Ja, dat zeker, maar zonder stevige ambitie zijn we niet in staat om organisaties te ondersteunen hun dervingspercentage te reduceren teneinde het rendement te verhogen. Hierbij draait het niet om de vraag wie verantwoordelijk is voor de schade en hoe je zo snel mogelijk een claim kunt indienen. Het draait om de vraag hoe we er op basis van gezamenlijke effort en ambitie voor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk derving plaatsvindt, hoe er zo weinig mogelijk claims worden ingediend, de eindklant tevreden is en blijft, en de bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk worden ingezet zonder dubbele arbeid.

  Oplossingen op maat

  Geen enkel transport is hetzelfde en zo is het ook niet eenvoudig om een standaard werkwijze te hanteren om derving volledig te voorkomen. Praxas is inmiddels bijna 20 jaar expert op het gebied van risico’s tijdens transport en opslag, en het tegengaan van deze risico’s. Door het uitvoeren van transporttests, waardoor de kennis wordt verbreed, u als klant weet wat er nodig is om derving tegen te gaan en waarom dit nodig is. Maar ook door het aanbod van een diversiteit aan oplossingen die hun werking reeds hebben bewezen bij het inmiddels zeer uitgebreide klantenbestand van Praxas.

  Voorkom gedoe, bespaar geld, derving is niet nodig. Praxas vertelt u graag wat er moet gebeuren om zover te komen. Zodat ook u geen derving meer heeft en meer rendement creëert.

  https://www.praxas.com/nl-nl/Over-Praxas/Nieuws/ID...

 • Compleet inzicht in de logistieke keten met de Praxas Ketentest

  Om te kunnen bepalen welke oplossing leidt tot het hoogste percentage verspillingsreductie is compleet inzicht in de logistieke keten noodzakelijk. Er bestaat geen vaste formule op basis waarvan we bijvoorbeeld het aantal droogmiddelen in een container bepalen. Er zijn veel externe omstandigheden die impact hebben op hoe een product het transport doorstaat. Denk hierbij aan weersomstandigheden, maar ook de vochtsituatie in de container zelf. Zit er wellicht al vocht in de pallets, of in de containervloer? Zijn de ventilatiegaten open of dicht? In welke temperatuur zijn de goederen geladen? Heeft het transport te maken met verschillende klimaatzones? Hoe is het product verpakt? Kortom, genoeg zaken die invloed hebben op met name de temperatuuromstandigheden van een transport en dus op de kwaliteit van uw product.

  De ketentest

  Om u inzicht te verschaffen in de logistieke keten kan Praxas u begeleiden in een stapsgewijs proces waarbij middels een ketentest wordt gezocht naar de meest passende oplossing om uw producten te beschermen tegen schade tijdens het transport. We meten hierbij de condities van het transport van begin tot einde. Dit doen we door bijvoorbeeld dataloggers mee te zenden, samen met de producten die het meest voor de hand liggen om het schadeprobleem op te lossen. Ook doen we een meting van de condities waarin uw goederen worden vervoerd, bijvoorbeeld in de container. Op de eindbestemming worden (door u, onze leverancier of onszelf) dezelfde metingen verricht, de datarecorders uitgelezen en de beschermingsmiddelen gecheckt. Op basis van alle meetgegevens stellen wij een uitgebreid rapport samen, waarmee u een duidelijk beeld heeft van de condities waarin uw goederen worden vervoerd. Op basis hiervan kunt u ervoor kiezen om vervolgstappen te nemen waarmee u uw logistieke keten nog meer kunt optimaliseren. Uiteindelijk draait het om het reduceren van verspilling van goederen, en daarmee een stijging in het rendement. Inmiddels zijn er al een aantal transporttesten uitgevoerd en hieruit is voor de klanten zeer relevante informatie gekomen die positieve impact heeft op de wijze waarop toekomstige transporten worden georganiseerd. De testen geven zoveel meer informatie dan men normaal gesproken weet, en met deze kennis kan handig worden ingespeeld op het nog meer voorkomen van derving.

  Uw investering

  Wij hanteren een vanaf-prijs van 1599 euro. Afhankelijk van uw wensen kunnen er kosten bijkomen. Een relatief kleine investering als u bedenkt dat hiermee de kans op schade sterk kan worden gereduceerd. Tijdens de beurs geldt de beursaanbieding. Houd ons in de gaten voor meer informatie.

  https://www.praxas.com/nl-nl/Over-Praxas/Nieuws/ID...