easyfairs

Pieter Klapwijk

Pieter Klapwijk

SUPPLY CHAIN FINANCE & BLOCKCHAIN TECHNOLOGIE: DE DRIJVENDE KRACHTEN ACHTER CIRCULARITEIT, TRANSPARANTIE EN DISINTERMEDIATIE

Blockchain technologieën vormen de basis voor “Digitale Goederen Paspoorten” (DGP’n). Een DGP is een register waarin alle relevante gebeurtenissen van een goederenstroomeenheid worden bijgehouden, helemaal vanaf het begin (zaadje) tot het einde (karbonaadje) van de Supply Chain. In principe bevat het DGP “alles wat wie dan ook ooit zou willen weten over de goederenstroom”. Het DGP is - als het ware – de digitale representatie van de goederenstroom die voortdurend interacteert met de digitale omgeving (ERP’s, IoT devices, hand-held input terminals, etc.) van de fysieke goederenstroom.

DGP’n vormen de basis voor vele applicaties ten behoeve van de verschillende “stakeholders” van de Supply Chain zoals consumenten (“provenance” applicaties), keten participanten (proces optimalisatie, productie planning, etc.), certificering organisaties, voedsel waren autoriteiten, etc.

DGP’n vormen eveneens de basis voor “Supply Chain Finance” (SCF), een nieuw financieringsconcept waarbij een financier de volledige goederenstroom financiert, vanaf het begin van de keten helemaal tot het eind. Daarbij wordt iedere ketenspeler (contant) betaald zodra de waarde is toegevoegd. De financier, die in feite de “eigenaar” van de goederenstroom is, krijgt betaald zodra de goederen door de eindklant zijn afgenomen. Door deze verschoven eigendomsverhouding hebben de ketenspelers geen werkkapitaal meer op hun balanzen. SCF kan tot substantiele besparingen leiden.

Over Pieter Klapwijk

Pieter Klapwijk is Professor in Supply Chain Economics van Nyenrode Business University.