easyfairs

Partners

Partners

NDL - HIDC

Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot Nederland Distributieland (NDL) Nederland als ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland. Dit doen ze met het bieden van solide advies, praktische hulp en gerichte matchmaking. Ze geven advies aan buitenlandse verladers die hun producten (willen) afzetten op de Europese markt en bieden hulp bij het opzetten of herstructureren van hun Europese distributie. Ze vervullen de rol van matchmaker door bedrijven in het buitenland direct of indirect in contact te brengen met de leden, zodat beide partijen nieuwe contracten kunnen afsluiten.

Nederlands Verbond van de Groothandel

Het NVG (opgericht in 1950) is de overkoepelende ondernemingsorganisatie die de veelzijdige belangen behartigt van de Nederlandse groothandel en de daaraan gelieerde internationale handel. Bijna 40 brancheverenigingen en circa 200 groothandelsondernemingen zijn lid van het NVG.

Het NVG is een alom gerespecteerde gesprekspartner van alle noodzakelijke ingangen in politieke, maatschappelijke en commerciële organisaties. Het NVG en ondernemingsorganisatie VNO-NCW werken sinds 1 januari 2008 samen.

Connekt

Connekt is een onafhankelijk netwerk waarbinnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen hun krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Connekt voert het programma Lean and Green uit. Dit programma stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

TKI Dinalog

Dinalog is als TKI voor de Logistiek verantwoordelijk voor het aanjagen van innovatie. Denk hierbij aan thema's als Service Logistiek, Synchromodaal transport, 4C, Supply Chain Finance, Douane & Trade Compliance, E-commerce, Smart ICT en Stadsdistributie: hiervoor ondersteunen zij fundamenteel en experimenteel onderzoek. Zij creëren én delen kennis met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Want innoveren doen we samen.

The Blue Road

The Blue Road is het overkoepelende merk voor de binnenvaart. Met the Blue Road treedt de binnenvaart naar buiten met één gezicht en laat de branche zien dat het in deze tijd de meest logische en duurzame vorm van transport is. The Blue Road is een initiatief van het Bureau Voorlichting Binnenvaart en staat voor een transportvorm die verantwoord, kostenefficiënt en betrouwbaar is. Ruim 37% van het vervoer in Nederland gaat nu al over het water en meer is mogelijk. De infrastructuur is er en met ruim 8.000 schepen heeft Nederland de grootste vloot van Europa. De binnenvaart is hét vervoer van de toekomst.

KVNR

KVNR

De KVNR is dé belangenbehartiger voor in Nederland gevestigde reders die in de zeevaart actief zijn. De activiteiten richten zich op politiek, overheid, maritiem cluster en de samenleving. Doel van de belangenbehartiging is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen.