easyfairs

Kees Verweij

Kees Verweij

De Supply Chain Collaboration Tool: samenwerken met uw concullega’s

Er liggen grote kansen voor logistieke bedrijven om kosten te besparen en het milieu te ontzien door met hun concullega’s samen te werken. Een heel concreet voorbeeld: een vrachtwagen rijdt vol heen en komt leeg terug, kan hij op de terugweg niet iets meenemen van een andere verlader of vervoerder? Dergelijke vormen van ketensamenwerking kunnen leiden tot schaalvoordelen, waardoor kosten kunnen worden bespaard, de dienstverlening wordt verbeterd en er duurzamer wordt vervoerd.  Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in samenwerking, maar het ontbreekt hen aan praktische kennis en ervaring. Ook is het vaak lastig om andere bedrijven te vinden waarmee zij hun activiteiten mogelijk kunnen combineren. Bedrijven moeten vaak een drempel over bij het opzetten van een samenwerking. Buck Consultants International heeft in nauwe samenwerking met TKI DINALOG de interactieve Supply Chain Collaboration Tool (SCCT) ontwikkeld. Dit is een platform dat bedrijven in de logistiek helpt bij het opzetten van een samenwerking. De tool geeft op verschillende aspecten, die relevant zijn voor ketensamenwerking, praktische hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden. In deze presentatie geven we u interactief een overzicht van de mogelijkheden van de SCCT.

 

Smart Logistics: beter plannen met ‘big data’ van overheden

Het dagelijks plannen van alle distributieritten wordt een steeds uitdagender klus voor logistieke dienstverleners. De drukte op de weg neemt toe en er zijn meer onverwachte verstoringen in het verkeer,  terwijl de inzet van chauffeurs tegen de grenzen oploopt. Maar hoe kan je de planning verder verbeteren? Een mogelijkheid is om ‘big data’ van overheden te gebruiken, bijvoorbeeld informatie over planning van wegwerkzaamheden, afsluiting van wegen door events of de koppeling met ‘slimme’ stoplichten.  Als je als planner ook deze informatie kan verwerken in je planning wordt deze robuuster, en ben je als bedrijf bezig met ‘Smart Logistics’. Buck Consultants International werkt samen met andere partijen aan verschillende pilots op het gebied van ‘Smart Logistics’, en wij delen in deze presentatie graag onze eerste ervaringen en natuurlijk kansen, tips en tricks.

 

Kees Verweij

Kees Verweij is partner van Buck Consultants International