easyfairs

Frans Denie

Frans Denie

Frans Denie

Duurzaam inkopen en BICEPS Network en hoe Farm Frites door samenwerking aan een duurzame supply chain werkt

Voor Farm Frites is samenwerking een strategische prioriteit om een duurzame supply chain te realiseren. In de scheepvaart is een grote urgentie en uitdaging om duurzame te gaan opereren. Om daar een versnelling aan te geven is Farm Frites member van het BICEPS Network. 
Het BICEPS Netwerk staat voor Boosting Initiatives for Collaborative Emission-reduction with the Power of Shippers, en heeft als ambitie om 'de transitie naar een meer duurzamere scheepvaart te versnellen’. Het gaat om een samenwerkingsverband van momenteel 10 verladers (FrieslandCampina, DSM, Huntsman, AkzoNobel, Farm Frites, Vion Food Groep, Lamb Weston /Meijer, IOI Loders Croklaan, Elkem AS, AB InBev) die de krachten bundelen om innovaties en duurzame initiatieven bij transporteurs in de scheepvaart te stimuleren.
 

Over KIEN Logistics Management

Frans Denie is Managing Director Kien Logistics Management. Voor de gehele outbound logistiek heeft Farm Frites het initiatief genomen een logistieke coöperatie KIEN Logistics Management op te richten om verladers verticale ketenoptimalisatie te laten realiseren door horizontale samenwerking. KIEN is een werkend platform (Control Tower) die verladers de verantwoordelijkheid geeft te optimaliseren en daarbij hun klanten centraal te stellen. Kennis delen, transparant en géén winst oogmerk maakt Kien Logistics Management uniek. Het wordt tijd dat deze business logica wordt ontdekt door directies van food producenten. De logistieke kosten zullen komende jaren sterk gaan stijgen. Wet- en regelgeving en druk op de arbeidsmarkt zijn daarbij extra hindernissen. Daarnaast is een duurzame operatie noodzakelijk. Er dus zijn voldoende kansen om het logistiek anders te gaan doen, echter om te veranderen is een andere denkrichting nodig in de board room.