easyfairs

Bart Banning & Dirk-Jan de Bruijn

Bart Banning & Dirk-Jan de Bruijn

Vermogen tot innoveren & verkeersmanagement: kansrijk veld!

Het is belangrijker dan ooit te voren dat we de connectie met andere sectoren maken. Samenwerken vanuit een ambitie om de grote vraagstukken van dit moment op te pakken. Innovatie gaat hier een sterke rol in spelen. Hoe is het vermogen van uw bedrijf om te innoveren eigenlijk, en hoe hoog scoort uw bedrijf op de innovatieladder? In deze sessie zal Bart de aftrap doen en ingaan op de impact die innovatie en ook de komst van nieuwe spelers hebben op de bestaande bedrijven in de sector.

Vervolgens zit u op de eerste rij om volledig geïnformeerd te worden over de kansen van Truck Platooning in de transportsector. Dirk Jan zal ingaan op de Experience Week Connected Transport. Deze heeft in de eerste week van oktober plaatsgevonden rond de innovatie Truck Platooning. Enerzijds zal Dirk jan terugkijken op dit prachtige, maar ook complexe project dat een andere kijk geeft op mobiliteit en logistiek. Met 250 truckritten van 10 vooraanstaande vervoerders – geïntegreerd in de logistieke keten van retail, container en bloemenvervoer – worden praktijkverbindingen gelegd tussen logistiek en verkeersmanagement. Ook zullen de eerste resultaten tijdens de sessie kunnen worden gedeeld.  Kortom, ontdek de kansen van Truck Platooning in de transportsector!

Over Bart Banning

Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek. Bart Banning (1960) is reeds langere tijd werkzaam bij ABN AMRO. Hij is in zijn carrière met name in de zakelijke markt binnen de bank actief geweest. In zijn huidige functie richt hij zich op de impact van ontwikkelingen in de sector Transport en Logistiek op de bedrijven die hierin actief zijn. De sector ondergaat een transitie op gebieden als duurzaamheid, technologie en digitalisering. Gezien de verbondenheid met alle overige sectoren zal ook deze sector fors moeten veranderen. Logistieke hotspots zijn de plaatsen waar oude en nieuwe economie elkaar steeds meer gaan raken. Een prachtige sector die dus voor grote veranderingen staat om de goederen en pakketten op duurzame wijze te verplaatsen. Bart publiceert regelmatig voor ABN AMRO, is columnist bij Nieuwsblad Transport en schrijft blogs voor het vakblad Logistiek.

Over Dirk-Jan de Bruijn

Dirk-Jan de Bruijn – programmadirecteur Tulip Truckplatooning Rijkswaterstaat/Ministerie IenW. Bedrijfseconoom Dirk-Jan de Bruijn (1959) is zo’n slordige 3,5 decennia actief met het effectueren van veranderopgaven in het publieke domein. Het is zijn passie om een bord spaghetti te transformeren in een bord asperges. Met die vlieguren heeft hij zich gespecialiseerd in het implementeren van netwerkleiderschap. Waarbij niet het instituut maar de maatschappelijke opgave centraal staat – wetende dat innovaties tot stand komen tussen organisaties. Wat vraagt om samenwerken in 4O verband: Ondernemers, Overheden, Onderwijsinstellingen en Omgeving. Met stevig ontwikkelde koppelvlakken. Eén van zijn wapenfeiten is European Truck Platooning Challenge (grootschalige testen van truckplatooning op het EU publieke netwerk) – onder de vlag van ons EU voorzitterschap.