easyfairs

Exposantencataloog

Douane & Accijnzen - Fod Financiën

Douane & Accijnzen - Fod Financiën

3.145

1030 Brussel
Belgium
https://financien.belgium.be/nl

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen (aanwezigheid in alle lucht- en zeehavens, alsook treinstations met internationale verbindingen) en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.
Om deze taken uit te voeren werkt zij nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.
De AAD&A beschikt ook over een internationaal netwerk van vijf douaneattachés die verbonden zijn aan de Belgische Ambassades in de 5 BRICS-landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, het bedrijfsleven en bij de particulieren in het land van hun tewerkstelling.
Heeft u vragen over uw douaneformaliteiten of over actuele thema’s zoals Brexit en AEO-partnership? Breng dan zeker eens een bezoekje aan de douanestand. Onze medewerkers helpen u graag verder!