easyfairs

Exposantencataloog

AS4

AS4

1.070

9160 Lokeren
Belgium
www.as4.be

AS4 is een erkend adviesbureau dat ondernemingen adviseert en ondersteunt op het gebied van kwaliteitszorg en managementsystemen met het oog op certificering of algemene verbetering van het kwaliteitsmanagement. Hierbij onderscheidt AS4 zich niet alleen door hoogstaande theoretische bijstand te geven maar ook een praktische benadering die resultaten oplevert in de realiteit. Zo halen we samen met onze klanten de meest optimale resultaten.

De diensten van AS4 kunnen worden onderverdeeld in vier grote pijlers:

> Quality Management Support
Implementatie en optimalisatie van kwaliteitsnormen en internationale klantenstandaarden door ervaringsdeskundigen.

> Outsourcing Quality Professionals
Inzetten van vakkundige professionals op maat van uw onderneming.

> Experts@AS4
Expertise op specifieke domeinen zoals export, crisis management, recalls,…

> AS4 Point
De softwareoplossing voor uw digitaal kwaliteitsmanagement.

AS4 is actief in alle sectoren van de voedingsnijverheid alsook in aan voeding verwante industrieën zoals verpakking, transport, distributie, enz. en heeft doorheen de jaren in deze sectoren een enorme kennis en ervaring opgebouwd.

Producten