easyfairs

Blog Water van levensbelang voor u en uw proces

Water van levensbelang voor u en uw proces

Als we niets doen, verbleekt ons positieve imago van Nederland Waterland heel snel. De (regionale) overheid neemt al drastische stappen in het belang van klimaatadaptatie. Maar de industrie kan ook zijn steentje bijdragen aan de (water)duurzaamheid. Ir. Luc Palmen, MTD, Teamleider - Industrie, Afvalwater & Hergebruik bij wateronderzoeksinstituut KWR, vertelt u nu vast waarop de sessie tijdens Solids en Pumps & Valves over zal gaan binnen het conferentieprogramma van de beurzen.

Uw proces
Misschien bent u al een groot hergebruiker van uw proceswater, misschien bent u nog zoekende. We zijn in Nederland ook wel verwend met voldoende water en van goede kwaliteit. De hoeveelheid en kwaliteit die beschikbaar komt, schommelt alleen. Soms is er te weinig en andere momenten valt het weer met bakken uit de lucht. Langzaam maar zeker dringt dan ook de urgentie door dat we niet ontkomen aan waterhergebruik door het sluiten van de waterkringloop. Daarnaast krijgen we milieutechnisch steeds meer op ons bordje, zoals (veranderende) lozingsnormen.
Net zoals wij niet zonder water kunnen, vergaat het menig proces. En al met al vormt het dan de ultieme uitdaging om op het juiste moment, op de juiste locatie, de juiste hoeveelheid water van de gewenste kwaliteit ter beschikking te hebben. KWR kan in dat veld als kartrekker of uitvoerder van toegepast onderzoek optreden. Maar het instituut opereert ook vaak als total solution provider door het probleem integraal te beschouwen en de verschillende benodigde expertises (eventueel extern) bij elkaar te brengen.


In de praktijk
Palmen geeft een voorbeeld. “Ruim een jaar geleden werden we ingeschakeld bij een project rond kringloopsluiting bij een aardappelverwerkend bedrijf. We bekeken zowel de veiligheid op chemisch als microbiologisch niveau. Het onderzoek bevestigt dat met het gekozen procesontwerp voor waterhergebuik in de fabriek voldaan kan worden aan de gewenste waterkwaliteitseisen.  
Dit voorbeeld van waterhergebruik speelt zich binnen een fabriek af maar op watersysteemniveau verrichten we bijvoorbeeld onderzoek naar de inzet van gezuiverd restwater. Zoals bij het restwater afkomstig van de Suikerunie, in het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland (Dinteloord). Opslag in de ondergrond bleek voldoende om de mismatch tussen vraag en aanbod te overbruggen. Het systeem werkt inmiddels in de praktijk.” Klik hier voor een ander voorbeeld van een project.

Koelwater
Een ander onderwerp bij het seminar over water begin oktober is koelwater. U kent de cijfers vast uit uw hoofd want de gemiddelde plant verbruikt heel wat koelwater. En koelwatersystemen staan vrijwel equivalent aan chemicaliën. Die past u toe om allerlei ongewenste processen te voorkomen. KWR onderzocht de mogelijkheden van een chemie-arme koelwaterconditionering in de toekomst. Een milieuvriendelijk alternatief waarbij uiteraard nog steeds groei van legionella moet worden uitgesloten.

Zoute reststromen
KWR voerde ook samen met ISPT en andere partners onderzoek uit gericht op vier industriële cases naar de behandeling van zoute reststromen. Daarbij testten ze verschillende technologieën op hun geschiktheid voor hergebruik. Maar voor opschalen heb je volume nodig en een kloppende businesscase. Het is nog afwachten of de onderzoeksresultaten leiden tot implementatie in de procesindustrie. 

 

Op 2 en 3 oktober nemen de sprekers van KWR u graag mee in hun ideeën. Wellicht dat u als bezoeker hen nog verder op weg kunt helpen. Ze roepen bezoekers graag op om nader kennis te maken en te bespreken welke kansen voor samenwerking er liggen.

 

Palmen: 'Onderzoek betekent niet automatisch implementatie'