easyfairs

Deelnemerslijst

Delta Neu Benelux nv/sa

Delta Neu Benelux nv/sa

D117

2800 Mechelen
Belgium
http://www.neu-air-technologies.com

DELTA NEU is van NEU-JKF Group. Het werkt wereldwijd. Het bedrijf heeft meer dan 100 jaar geschiedenis waarin we een sterke identiteit voor onze groep hebben kunnen opbouwen en smeden. NEU-JKF Group biedt op maat gemaakte turn-key oplossingen voor pneumatische handling en verbetering van de luchtkwaliteit. Vanwege een full-service propositie en inzet voor een schonere, veiligere en gezondere omgeving biedt NEU-JKF Group luchttechnologische oplossingen voor alle industriële processen: pneumatisch transport, verwerking van bulkproducten stofbeheersingssystemen, filtratie van deeltjes, olienevel, dampen, .... Industriële ventilatie, afzuiging en werkplek klimaatbeheersing, afvalafvoer van processen en ook ontwerp van industriële ventilatoren. NEU-JKF Group heeft een trainingscentrum gewijd aan zijn technieken en een R & D-afdeling om zelfs verder te gaan dan uw eigen ambities.

Producten

Productnieuws

 • DELTA NEU EN DE TOEPASSING VAN DE ATEX-RICHTLIJNEN

  DELTA NEU, een onderneming die zich toelegt op de luchtbehandeling, als constructeur en installateur, is op twee manieren betrokken bij de ATEX-richtlijnen en wil op dit terrein een voortrekkersrol vervullen.

 • LUCHTBEHANDELING, EEN ONONTKOOMBARE OPLOSSING VOOR VERVUILINGSPROBLEMATIEK

  VOOR DE BESCHERMING VAN HET EXTERNE MILIEU ROND DE ONDERNEMING, ALSOOK VAN HET INTERNE MILIEU VAN HET BEDRIJF ZIJN VELE LUCHTBEHANDELINGS¬TECHNIEKEN VEREIST, DIE VANDAAG STEEDS MEER WORDEN ONTWIKKELD ONDER DRUK VAN DE REGLEMENTERINGEN EN WERKNEMERSVERENIGINGEN.

  Vooral in de westerse landen bestaat er een aanzienlijke zorg over vervuiling van de lucht door stoffen die in de atmosfeer worden geloosd. Men staat echter weinig stil bij de noodzaak om de lucht in de bedrijven zelf te behandelen.
  En toch tonen wetenschappelijke studies steeds weer aan dat allerhande tijdens de productieprocessen vrijkomende stoffen schadelijk zijn. Onder die stoffen zijn er ook soorten van “natuurlijk” stof, waarvan men op het eerste gezicht niet zou denken dat ze toxisch kunnen zijn, zoals meel of hout.
  Stoffen, rook, olienevels en dampen zijn echter te vinden in alle industriële bewerkingen van de productieketen. Zelfs als ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemers, kunnen ze toch overlast en onaangename werkomstandigheden veroorzaken.
  Om die negatieve invloeden te bestrijden worden steeds meer reglementeringen uitgevaardigd op Europees niveau, de toezichtsorganen verscherpen hun controles en de werknemersverenigingen verhogen hun druk om de beschermmaatregelen te doen uitvoeren.