easyfairs

KWR

Programma

KWR Bridging Science to Practice

Bridging Science to Practice is het motto van KWR. Onze onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers en technologieleveranciers in de Nederlandse en internationale watersector en water consumerende sectoren waaronder verschillende industrieën.

KWR doet bijvoorbeeld onderzoek naar de behandeling van afvalwater, proceswaterbereiding en hergebruik van water en de daarin voorkomende stoffen en energie. Ook ontwikkelen we nieuwe concepten voor afvalwaterzuivering en riolering. In onze Netwerkgroep Industriewater delen we kennis over de bereiding van proces-, koel- en demiwater, en de behandeling en hergebruik van afvalwater en retour condensaat.

Tijdens de deelsessies behandelen we twee onderwerpen: het belang van water voor de industrie en water gerelateerde duurzaamheid en circulariteit in de industrie

Het belang van water voor de industrie

De sessie over het belang van water voor de industrie is vooral gericht op waterbeschikbaarheid en waterhergebruik. Gedreven door een toenemende druk op het watersysteem, beschikbare bronnen en strengere lozingseisen komt hergebruik van water vaker in beeld. Dat kan betrekking hebben op hergebruik op systeemniveau (cascadering tussen verschillende bedrijven en gebruikers), hergebruik binnen een fabriek of kringloopsluiting. Het algemene belang van waterbeschikbaarheid voor de industrie wordt nader ingekleurd aan de hand van verschillende specifieke cases en implementaties van onderzoek.

              Hans Huiting                                              Kees Roest
              Onderzoeker                                              Project Manager

Nienke Koeman

Nienke Koeman
Onderzoeker

Watergerelateerde duurzaamheid en circulariteit binnen de industrie

In de sessie over watergerelateerde duurzaamheid en circulariteit in de industrie komen de achtergronden en resultaten van verschillende toegepast wetenschappelijke onderzoeksprojecten aan bod. Met betrekking tot koelwater laten we zien dat het onder specifieke omstandigheden gunstig is om koelwater chemie-arm, d.w.z. zonder conventionele conditioneringsmiddelen te behandelen. Daarnaast wordt getoond hoe in samenwerking met onder andere Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) is gezocht naar mogelijkheden om componenten, waaronder zouten, terug te winnen uit industriële afvalwaterstromen.