easyfairs

Nieuws uit de markt

Nieuws


Audit aandrijfsystemen spoort prestatiekillers op

In de pilot Slimme en zuinige aandrijfsystemen industrie worden 150 bedrijven doorgelicht op het besparingspotentieel. En dat gaat breder dan alleen energiebesparing. Minder verspilling leidt namelijk niet alleen tot lagere energiekosten, maar ook tot minder onderhoudskosten en productieverliezen of lekkages. De eerste resultaten van de pilot worden besproken tijdens de vakbeurzen Pumps & Valves en Solids.

Maarten van Werkhoven bespreekt de eerste resultaten van de Pilot Slimme en zuinige aandrijfsystemen industrie tijdens het conferentieprogramma van Pumps & Valves en Solids op 2 en 3 oktober in Ahoy Rotterdam. Vakbeurs Pumps en Valves is gericht op de verwerking van vloeistoffen en gassen. Vakbeurs Solids is gericht op de verwerking van poeder en bulk. Samen vormen ze één evenement voor de procesindustrie.

Lees verder

Drie pijlers voor komende Solids en Pumps & Valves

Dit jaar is het inhoudelijke programma van de beurzen gebaseerd op een drietal onderliggende pijlers: duurzaamheid en industriële symbiose, (machine) maintenance en veiligheid. Drie experts trappen bij dezen de beurzen vast af: hoe denken zij over de ontwikkelingen in die vakgebieden?

“Met het conferentieprogramma willen we kennis, inzichten en ervaringen delen die aansluiten op de actualiteiten in de procesindustrie”, licht Michiel Schröder van beursorganisator Easyfairs toe. “Juist nu er zoveel speelt in de industrie, willen we de bezoekers, maar zeker ook de exposanten helpen met het beantwoorden en oplossen van prangende vraagstukken. In diverse presentaties en workshops worden bezoekers en exposanten geïnspireerd en aan het denken gezet. Dit zal voornamelijk gedaan worden door diverse casepresentaties. We denken een inhoudelijk interessant programma te kunnen presenteren.”

Lees verder

Vopak zeer tevreden na succesvolle pilot met sensormodules

Vopak Vlaardingen is een pilot gestart met sensormodules die de conditie van een aantal pompen monitoren. Het opslagbedrijf kan daardoor het onderhoud aan deze pompen voorspelbaar maken. Deze vorm van onderhoud, predicitive maintenance, is een belangrijk onderwerp binnen de vakbeurzen Pumps & Valves en Solids.
Predictive maintenance of het voorspelbaar maken van onderhoud groeit aan belang. Het kan een bijdrage leveren aan een hogere uptime en betrouwbaarheid van assets. Daarnaast zorgt predictive maintenance voor optimalisatie van onderhoudskosten, verbetering van logistiek en planning van onderhoud, en een beter inzicht in de assets.

Onderhoudsstrategie
Ook opslagbedrijf Vopak Vlaardingen ziet de voordelen van voorspelbaar maken van onderhoud. ‘We slaan voor onze klanten vooral producten als plantaardige oliën op in opslagtanks. Deze komen per zeeschip binnen en verladen we later per truck of binnenvaartschip, zodat de producten verder kunnen worden gedistribueerd, vertelt Marcel Kool, maintenance engineer bij Vopak Vlaardingen.

Lees verder

Het groeiende belang van data voor onderhoud

Tijdens Pumps & Valves en Solids, twee vakbeurzen die samen het grootste processingevenement van de Benelux vormen, komt Predictive maintenance of voorspellend onderhoud uitvoerig aan bod. Het is één van de drie hoofdpijlers van het beursprogramma. Logisch; door de sterke digitalisering en het toenemende gebruik van data onderzoeken veel bedrijven de voordelen en mogelijkheden van predictive maintenance. Het belang van data voor onderhoud groeit sterk.

Steeds meer bedrijven willen af van de nadelen van correctief onderhoud aangezien downtime gelijkstaat aan geld- en tijdverlies. Ook preventief onderhoud betekent in feite verlies. Onderhoud wordt te vroeg ingepland en onderdelen zijn mogelijk nog niet aan vervanging toe. Exact voorspellen wanneer het meest geschikte moment is voor onderhoudswerkzaamheden, oftewel predictive maintenance biedt veel voordelen. Er is een hogere uptime en betrouwbaarheid van de assets, de onderhoudskosten kunnen worden geoptimaliseerd door een betere planning, onderhoud wordt beter beheersbaar en kennis over de assets neemt toe. Toch krijgt pas de laatste jaren predictive maintenance meer aandacht. Om onderhoud te kunnen voorspellen is namelijk veel data nodig en een techniek om deze data goed te kunnen analyseren. De laatste jaren is er op dit gebied veel veranderd.

Lees hier het hele artikel.

Een economie waarin we geen pompen meer kopen, maar m3/uur

Thomas Rau, een bekende architect, kwam met een idee over een nieuwe soort economie. De fabrikant van een product kijkt al bij het ontwerp hoe de levensduur beperkt kan worden, zo is hij namelijk verzekerd van hogere inkomsten. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat gloeilampen voorheen 2500 uur meegingen, de fabrikant heeft de levensduur bewust teruggebracht tot 1000 uur om meer winst te genereren.

Dit fenomeen doet zich ook voor binnen de pompen markt. Kenners van pompen zullen namelijk vertellen dat pompen vroeger gedimensioneerd waren, waardoor ze een veel langere levensduur hadden dan nu, ook onder betere omstandigheden.

De eindgebruikers van een pomp zijn nu gewend aan een vertrouwde procedure, maar wat nu als de pomp het na een tijdje niet meer doet? Het is dan het probleem van de eindgebruiker. Is de pomp niet energiezuinig genoeg? Ook dan is dat het probleem van de eindgebruiker. De andere kant is dat de eindgebruiker vaak ook een gebrekkige kennis en lage aanschafprijs heeft, wat misschien nog wel een grotere oorzaak is!  

Thomas Rau stelt voor om de rollen om te draaien, waarom zou de eindgebruiker verantwoordelijk zijn terwijl hij vaak onvoldoende kennis heeft? De behoefte van de eindgebruiker ligt bij een bepaalde m3/u niks meer niks minder, de fabrikant moet dat aantal m3/u kunnen garanderen.

Er zijn al een aantal bedrijven die dit verdienmodel hebben toegepast, namelijk: Bosch, Ikea en BMW. Schiphol is bijvoorbeeld als eindgebruiker verzekerd van 15 jaar licht. Hoe zou het zijn als er een fabrikant of grote eindgebruiker is die dit ook met pompen besluit te gaan doen? Hoe zal een verdienmodel van een fabrikant er in de toekomst uit zien en welke denkbeelden zien we nog meer over het hoofd?

Bron: http://oveducon.nl/2019/04/15/te-koop-m3-h/