easyfairs

Deelnemerslijst


INADCO Moisture Measurement B.V.

INADCO Moisture Measurement B.V.

C135

5641PV Eersel
Netherlands
www.inadco.nl

INADCO Moisture Measurement ontwikkelt en produceert meetapparatuur geschikt voor het meten in processen met fijne en grove inhomogene stortgoederen, zonder gebruik te maken van talloze calibratielijnen voor elk product.

Specialiteit is het meten van de vochtinhoud en het bepalen van de bulkdichtheid tijdens het proces en het wegen van productstromen met een laag stortgewicht (60 gr/l – 1500 gr/l) met een bandweger. Doordat we zelf de ontwikkelaar en producent zijn van de meetapparatuur kunnen we, indien nodig de apparatuur aanpassen aan de omstandigheden.

De vochtmeters behalen een zeer uitstekende reproduceerbaarheid en een nauwkeurigheid welke beter is dan elk ander systeem in het meten in inhomogene stortgoederen.

Met een jarenlange ervaring vanuit de mengvoederindustrie en in de potgrondindustrie is INADCO nu sterk in opkomst om ook andere industrieën te bedienen met o.a. contacten in de energie branche, baksteen fabricage en afvalverwerking.

Producten

Productnieuws

 • INADCO Vochtmeettechniek gebruikt in Zweeds onderzoek

  De Zweedse Universiteit voor Agriculturele Wetenschap (SLU) heeft in samenwerking met het Zweedse onderzoeksbureau Energidalen AB in Februari 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het bepalen van de vochtinhoud in Biomassa met het systeem van INADCO Moisture Measurement in vergelijking met de droogstoof volgens de Europese Norm (EN 14774-1:2009).

  Doel
  Door een groeiende interesse om Biomassa als brandstof te verhandelen in energie-inhoud in plaats van volume of gewicht wordt het steeds belangrijker om van deze Biomassa ook het vochtgehalte te weten. Een veel gebruikte methode om het vochtgehalte te bepalen is met een droogstoof in een laboratorium. Deze methode is echter tijdrovend en de monsters zijn lang niet altijd representatief. Het doel van dit onderzoek was om te ontdekken of het systeem van INADCO gebruikt kan worden in het online bepalen van het vochtgehalte.

  Meetsysteem
  Het inline meetsysteem van INADCO Moisture Measurement bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel neemt met een horizontaal geplaatste plaat “kleine“ monsters uit een vallende productstroom en brengt deze naar een cilinder met een diameter van 315mm en een inhoud van 20 liter alwaar de genomen kleine submonsters worden verzameld. Door deze manier van het vullen van de cilinder wordt een groot monster verkregen dat representatief is voor het product dat is gepasseerd tijdens het vullen van de cilinder.

  Het tweede onderdeel is het real-time wegen van de cilinder. Dit gewicht wordt gebruikt in de controle of de cilinder volledig is gevuld en voor het bepalen van de bulkdichtheid.

  Het derde onderdeel is voor het bepalen van het vochtgehalte. Hiervoor is de 20 liter cilinder dubbelwandig gemaakt waarbij tussen de twee wanden in een probe is gemonteerd die een oppervlak omvat van ongeveer 85% van de cilinder. Deze probe werkt met een hoogfrequent techniek en heeft een indringdiepte van 8-10cm in het materiaal. Door het grote volume van de cilinder en de grote indringdiepte van de probe wordt vrijwel al het materiaal dat in de cilinder is verzameld gebruikt voor het meten van de vochtinhoud.

  Zodra de cilinder volledig is gevuld wordt de monstername gestopt waardoor er een stabiele omgeving ontstaat om de twee onafhankelijke metingen op hetzelfde sample uit te voeren waarna een paar seconden later de bodem van de cilinder wordt weggedraaid waardoor het verzamelde product weer terug wordt gebracht in de materiaalstroom. De monstername zal weer worden herstart voor een volgende meting. De cyclusduur van één meting is ongeveer 1 minuut. De resultaten worden in absolute waardes (gr/l) of procenten weergegeven en/of doorgegeven aan de procesbesturing.

  De test
  Voor het onderzoek heeft het SLU en Energidalen 80 verschillende monsters aangemaakt van 50 liter variërend in vochtpercentage van 35%, 50% en 75% met verschillende fracties.
  Hierbij zijn verschillende soorten van gechipt hout gebruikt afkomstig van de Den, Spar, Berk en mengsels hiervan evenals ook Boomschors, Potgrond.

  Met elk voorbereid monster is steeds 2x gemeten met het INADCO systeem. Omdat het hier een testsituatie betrof, is er steeds een kleine hoeveelheid van het product handmatig op de horizontale plaat gelegd waarna deze plaat werd gedraaid naar de cilinder zodat het product in de cilinder werd gelegd zonder totdat de cilinder volledig is gevuld. Uit elke gevulde cilinder is direct na de meting 2 monsters genomen ter vergelijking met de droogstoof. Hierdoor zijn 160 verschillende meetpunten en referentiepunten met elkaar vergeleken. Alle resultaten werden ingevoerd in Excel waarmee een correlatiegrafiek is opgemaakt zonder te classificeren naar houtsoort, vochtinhoud of deeltjesgrootte.

  Resultaat
  Uit het onderzoek is als conclusie gekomen dat het meetsysteem van INADCO minstens net zo betrouwbaar en accuraat is als de droogstoof waarmee de controle is uitgevoerd, ondanks de handelingsfouten die tijdens de test zijn ontstaan. Uit de correlatiegrafiek is duidelijk naar voor gekomen dat de nauwkeurigheid van het INADCO meetsysteem nog significant zal toenemen indien er wel met classificeren wordt gewerkt.

  Presentatie
  De eerste resultaten van deze test zijn door het SLU gepresenteerd op het begin Juni in Kopenhagen gehouden wetenschappelijke congres, de “ETA Biomass Conference”. Door veel aanwezigen werden de resultaten als “opmerkelijk goed” ontvangen.
  Vervolg
  De uitslag van de test is als zo positief bevonden dat door Energidalen is besloten om met de door INADCO ontwikkelde technologie verder te gaan waarbij het meetsysteem zal worden ingebouwd in een volautomatische installatie waarbij weer door het SLU deze online test zal worden opgevolgd.
  Los daarvan zal door het SLU een “Scientific Paper “ worden geschreven, gezien de grote stap in technologie die hiermee gemaakt is.

  Informatie
  Meer informatie over dit systeem en de test kan verkregen worden bij INADCO.

  http://www.inadco.nl/news/nl/20130617_inadco_meett...

 • INADCO behoort bij de meest innovatieve bedrijven van Nederland volgens de MKB innovatie top 100

  Met de inzending van de Moisturemeter II behoort INADCO Moisture Measurement dit jaar bij de meest innovatieve bedrijven volgens de MKB Innovatie top 100. Dit een nieuwe bevestiging die aangeeft hoe vernieuwend de producten van INADCO zijn waarmee zij de procesmarkt benaderen na eerder onderscheidingen te hebben ontvangen in 2010, 2012 en 2014 tijdens de Proces Innovatie Prijs welke is gehouden tijdens de vakbeurs Industrial Processing. De vele innovatie prijzen hebben zelfs de aandacht getrokken van de redactie van het tv programma Ondernemend Nederland van RTL 7 die daar een item aan hebben besteed.

  De MKB Innovatie top 100 wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel en is een jaarlijkse innovatie-etalage voor MKB-bedrijven waarin een vakjury inspirerende best practices presenteert. Donderdag 1 Oktober zal worden bekend gemaakt wie de uiteindelijke winnaar zal zijn.

  http://www.mkbinnovatietop100.nl/site/inschrijving...

 • INADCO toont mobiele vochtmeter op SOLIDS 2013

  Ook dit jaar zal INADCO Moisture Measurement weer aanwezig zijn op Solids 2013 in de Antwerpen Expo.

  INADCO toont op deze vakbeurs, welke wordt gehouden op 27 en 28 maart, de zelf ontwikkelde producten als de Bulkdichtheids-bepaler en de serie Vochtmeters.

  De laatste innovatie is de mobiele vochtmeter welke makkelijk kan worden gebruikt om op locatie het vochtgehalte te bepalen van het product. Deze innovatie is behalve op de eigen stand ook zichtbaar op het SolidsLab.

  Met deze mobiele vochtmeter heeft INADCO tijdens de Industrial Processing 2012 te Utrecht de PIP Innovatorstatus verworven.

  Kenmerkend voor de vochtmeetapparaten is dat de meetsensor in een nog groot volume het vocht meet. Niet met een puntmeting, een doorstraling of een klein oppervlak, maar het systeem meet een zeer grote “schil” aan product aan de binnenzijde van de meetcilinder. Hierdoor zijn onze sensoren bij uitstek geschikt om te meten in grove vezelachtige materialen of bijvoorbeeld woodchips.

  Door gebruik te maken van de juiste materialen, kunnen enkele uitvoeringen van de sensor ook in de Food industrie toegepast worden. Een voorbeeld hiervan is te zien in de afbeelding. Deze meetsensor is geheel in “FDA approved” polypropyleen (PP) uitgevoerd.

  Doordat wij zelf ontwikkelaar en producent van deze sensoren zijn, kunnen wij ook voor uw toepassing de juiste uitvoeringvorm met de juiste materiaalkeuze produceren.

  In Zweden zijn recentelijk testen uitgevoerd met onze apparatuur naar het bepalen van het vochtgehalte in biomassa.

  Nieuwsgierig geworden naar onze producten kom dan tijdens de openingstijden naar onze stand C1010. Heeft U nog geen toegangsbewijs dan kunt U zich via onze website www.inadco.nl gratis laten registreren.