Seminaries

Boeiende en inspirende seminaries

Soins & Santé stelt u een dertigtal seminaries voor die boeiende presentaties combineren met inspirerende debatten, en een echte meerwaarde zijn voor het evenement.

Het programma, in samenwerking met het AVIQ (het Agence Wallonne pour une Vie de Qualité), legt de klemtoon op de kwaliteit en diversiteit van de seminaries, en richt zich op het delen van ervaringen tussen de verschillende professionals in het veld. Thema's 2019: chronische ziekten, de uitvoering van de 6e staatshervorming, ziekenhuisnetwerken, de problemen inzake handicaps...

De seminaries zijn gratis toegankelijk en voor de meeste ervan kunt een opleidingscertificaat ontvangen*.

Het programma is in voorbereiding, ontdek de eerste seminaries.