Exposantencataloog

Ligue Braille

Ligue Braille

A9

1060 Bruxelles
Belgium
www.braille.be

De Brailleliga heeft 4 basismissies:
-Blinde en slechtziende personen ondersteunen teneinde hun zelfstandigheid te vergroten en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.
-De belangen van de blinde en slechtziende personen behartigen opdat beter rekening wordt gehouden met hun noden.
-Het grote publiek sensibiliseren omtrent de moeilijkheden die blinde of slechtziende personen ondervinden.
-In samenwerking met het Wetenschappelijk Comité van de Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, wetenschappelijk onderzoek in de oogheelkunde steunen.

Onze exposanten